Orientační plán nemocnice

Orientační plán Nemocnice Břeclav

Název Poloha
ÚSTAVNÍ HYGIENIČKA Pavilon A, 4. patro
INFEKČNÍ – lůžkové oddělení Pavilon A, 4. patro
INFEKČNÍ – příjmová ambulance Pavilon A, 4. patro
INFEKČNÍ – ambulance a poradna Pavilon A, 4. patro
INFEKČNÍ – ambulance pro cestovní medicínu a očkování Pavilon A, 4. patro
NEUROLOGIE – ambulance všeobecná / příjmová Pavilon A, 4. patro
NEUROLOGIE – ambulance EEG Pavilon A, 4. patro
NEUROLOGIE – ambulance EMG Pavilon A, 4. patro
NEUROLOGIE – ambulance záchvatová Pavilon A, 4. patro
PLICNÍ – lůžkové oddělení Pavilon A, 3. patro
PLICNÍ – ambulance všeobecná / příjmová Pavilon A, 3. patro
PLICNÍ – bronchoskopie Pavilon A, 3. patro
PLICNÍ – ambulance funkční diagnostiky, spirometrie Pavilon A, 3. patro
PLICNÍ – spánková laboratoř Pavilon A, 3. patro
PLICNÍ – ambulance pro závislé na tabáku Pavilon A, 3. patro
NEUROLOGIE – lůžkové oddělení Pavilon A, 3. patro
KOŽNÍ AMBULANCE Pavilon A, 3. patro
INTERNÍ – lůžkové oddělení A, B Pavilon A, 2. patro
INTERNÍ – ambulance všeobecná / příjmová Pavilon A, 2. patro
INTERNÍ – kardiologická ambulance Pavilon A, 2. patro
INTERNÍ – cévní ambulance Pavilon A, 1. patro
INTERNÍ – diabetologická ambulance Pavilon A, 1. patro
INTERNÍ – funkční diagnostika (Ergometrie, Holter) Pavilon A, 1. patro
KOŽNÍ – infuzní stacionář Pavilon A, 1. patro
KOŽNÍ – lymfodrenáže Pavilon A, 1. patro
LOGOPEDIE Pavilon A, 1. patro
PSYCHOLOGIE Pavilon A, 1. patro
ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNICE Pavilon A, 1. patro
UROLOGIE – ambulance všeobecná Pavilon A, 1. patro
UROLOGIE – urodynamická ambulance Pavilon A, 1. patro
UROLOGIE – ambulance dětská Pavilon A, 1. patro
UROLOGIE – ambulance pro onemocnění prostaty Pavilon A, 1. patro
LSPP PRO DĚTI A DOROST Pavilon A, 1. patro
DĚTSKÁ JIP Pavilon A, 1. patro
DĚTSKÉ – dětská příjmová a všeobecná ambulance Pavilon A, 1. patro
DĚTSKÉ – dětská alergologie a imunologie Pavilon A, 1. patro
DĚTSKÉ – dětská endokrinologická ambulance Pavilon A, 1. patro
DĚTSKÉ – dětská gastroenterologická ambulance Pavilon A, 1. patro
DĚTSKÉ – dětská kardiologická ambulance Pavilon A, 1. patro
DĚTSKÉ – dětská nefrologická ambulance Pavilon A, 1. patro
DĚTSKÉ – dětská psychologická ambulance Pavilon A, 1. patro
DĚTSKÉ – lůžkové oddělení Pavilon A, Přízemí
HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO Pavilon A, Přízemí
INTERNÍ – nefrologická ambulance Pavilon A, Přízemí
ONKOLOGIE Pavilon A, Přízemí
SANITÁŘI Pavilon A, Suterén
ORTOPEDIE – lůžkové oddělení Pavilon B, 4. patro
ORL (ušní, nosní, krční) – lůžkové oddělení Pavilon B, 4. patro
ORL (ušní, nosní, krční) – ambulance všeobecná / příjmová Pavilon B, 4. patro
FYZIATRICKO-REHABILITAČNÍ – lůžkové oddělení Pavilon B, 3. patro
GYNEKOLOGIE – lůžkové oddělení Pavilon B, 3. patro
GYNEKOLOGIE – ambulance všeobecná / příjmová Pavilon B, 3. patro
GYNEKOLOGIE – urogynekologická ambulance Pavilon B, 3. patro
PORODNÍ SÁLY Pavilon B, 2. patro
PORODNÍ – ambulance porodních sálů Pavilon B, 2. patro
PORODNÍ (ŠESTINEDĚLÍ) – lůžkové oddělení Pavilon B, 2. patro
NOVOROZENCI – lůžkové oddělení Pavilon B, 2. patro
GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE Pavilon B, 2. patro
HEPATÁLNÍ PORADNA Pavilon B, 2. patro
CHIRURGIE – lůžkové oddělení A Pavilon B, 1. patro
CHIRURGIE – lůžkové oddělení B Pavilon B, 1. patro
CHIRURGIE – JIP Pavilon B, 1. patro
MEZIOBOROVÁ JIP OPERAČNÍCH OBORŮ Pavilon B, 1. patro
UROLOGIE – lůžkové oddělení Pavilon B, Přízemí
CHIRURGIE – lůžkové oddělení C Pavilon B, Přízemí
CHIRURGIE – bariatrická ambulance Pavilon B, Přízemí
CHIRURGIE – cévní ambulance Pavilon B, Přízemí
CHIRURGIE – proktologická ambulance Pavilon B, Přízemí
CHIRURGIE – stomická ambulance Pavilon B, Přízemí
ODDĚLENÍ LABORATORNÍ BIOCHEMIE Pavilon C, 1. patro
ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MIKROBIOLOGIE Pavilon C, 1. patro
ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY Pavilon C, 1. patro
RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ Pavilon C, Přízemí
ARO – anesteziologická ambulance Pavilon C, Přízemí
ARO – poradna pro léčbu bolesti Pavilon C, Přízemí
PALIATIVNÍ PÉČE Pavilon C, Přízemí
ORTOPEDIE – ambulance všeobecná / příjmová Pavilon C, Přízemí
ORTOPEDIE – protetika Pavilon C, Přízemí
ZUBNÍ LSPP Pavilon C, Přízemí
FYZIATRICKO-REHABILITAČNÍ AMBULANCE Pavilon D, 1. patro
REHABILITACE – fyzioterapie Pavilon D, 1. patro
REHABILITACE – laser Pavilon D, 1. patro
REHABILITACE – podologie Pavilon D, 1. patro
REHABILITACE – rázová vlna Pavilon D, 1. patro
REHABILITACE – vodoléčba Pavilon D, Přízemí
MAGNETICKÁ REZONANCE Pavilon D, Přízemí
CHIRURGIE – ambulance všeobecná / příjmová Pavilon D, Přízemí
CHIRURGIE – ambulance pro léčbu chornických ran Pavilon D, Přízemí
CHIRURGIE – traumatologická ambulance Pavilon D, Přízemí
LSPP PRO DOSPĚLÉ Pavilon D, Přízemí
NUTRIČNÍ TERAPEUTKA Pavilon D, Přízemí
CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY Pavilon E, 1. patro
CENTRÁLNÍ STERILIZACE Pavilon E, Přízemí
ARO – lůžkové oddělení Pavilon E, Přízemí
ARO – URGENTNÍ PŘÍJEM Pavilon E, Přízemí

ODDĚLENÍ LABORATORNÍ HEMATOLOGIE (vstup spojovací chodbou z pavilonu C)

Pavilon H, 1. patro
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ Pavilon H, 1. patro

HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ (vstup zvenku areálu)

Pavilon H, Přízemí
HEMATOLOGICKÁ AMBULANCE Pavilon H, Přízemí
BABYBOX Pavilon H, Přízemí
PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ – LABORATORNÍ ČÁST Pavilon F – ředitelství, 1. patro
ŘEDITEL Pavilon F – ředitelství, 1. patro
SEKRETARIÁT Pavilon F – ředitelství, 1. patro
EKONOMICKÁ NÁMĚSTKYNĚ Pavilon F – ředitelství, 1. patro
NÁMĚSTEK LPP Pavilon F – ředitelství, 1. patro
NÁMĚSTKYNĚ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE Pavilon F – ředitelství, 1. patro
TISKOVÁ MLUVČÍ Pavilon F – ředitelství, 1. patro
FINANČNÍ ÚČTÁRNA Pavilon F – ředitelství, 1. patro
VEDOUCÍ HTÚ Pavilon F – ředitelství, 1. patro
ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU Pavilon F – ředitelství, 1. patro
ODDĚLENÍ NEMOCNIČNÍ INFORMATIKY A TELEKOMUNIKACÍ Pavilon F – ředitelství, 1. patro
ODDĚLENÍ ZDRAV. POJIŠŤOVEN A STATISTIKA Pavilon F – ředitelství, 1. patro
PERSONÁLNĚ-MZDOVÉ ODDĚLENÍ Pavilon F – ředitelství, 1. patro
PRÁVNÍ ODDĚLENÍ Pavilon F – ředitelství, 1. patro
INTERNÍ JIP Pavilon F – ředitelství, Přízemí
NEUROLOGICKÁ JIP Pavilon F – ředitelství, Přízemí
PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ – PROSEKTURA Pavilon F – ředitelství, Přízemí
MANAŽER KVALITY PÉČE Pavilon F – ředitelství, Přízemí
SPISOVNA ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACE Pavilon F – ředitelství, Přízemí
KRIZOVÝ MANAŽER Pavilon S, 1. patro
KANCELÁŘ ČLK Pavilon S, 1. patro
AMBULANCE EXTERNÍCH LÉKAŘŮ

  ORL MUDr. Zapletalová
  Gynekologie MUDr. Janulík 
  Logopedie Mgr. Konešová

Pavilon S, 1. patro

INFORMACE (nepřetržitě)

Pavilon S, Přízemí
POKLADNA A PODATELNA Pavilon S, Přízemí
LÉKÁRNA

(otevřena Pondělí – Pátek 7.30 – 16.00 hod.)

Pavilon S, Přízemí
KOTELNA Pavilon L, 1. patro a Přízemí
PRÁDELNA Pavilon M, 1. patro a Přízemí
JÍDELNA PRO ZAMĚSTNANCE Pavilon N, 1. patro
VNITŘNÍ DOPRAVA Pavilon N, Suterén
SKLAD MTZ Pavilon O, 1. patro
ÚDRŽBA Pavilon O, Přízemí
HOSPODÁŘSKÁ AUTODOPRAVA Pavilon O, Přízemí