Vážení rodiče,
bude-li Vaše dítě k vyšetření/ošetření v naší nemocnici doprovázeno jinou osobu než Vámi (babička, dědeček, teta,…), bylo by vhodné, aby tato osoba měla s sebou Vámi vyplněný a podepsaný formulář 029CU Určení osoby oprávněné dle § 33 zák. č. 372/2011Sb. – doprovod nezletilého jinou osobou.
Děkujeme za pochopení.