Spokojenost pacienta - CENTRÁLNÍ STACIONÁŘ

Vážená paní, vážený pane,

jsme rádi a děkujeme, že jste se se svými zdravotními problémy obrátil/a na naši nemocnici. Zajímá nás Váš názor na úroveň poskytované zdravotní péče i ostatních služeb, a jak jste s nimi byl/a spokojen/a.

Dovolujeme si Vás proto požádat o vyplnění dotazníku spokojenosti s péčí poskytnutou na Centrálním stacionáři.
Anketa je anonymní.

Pokud otázky v dotazníku nebudou dle Vašeho názoru obsahovat vše, co byste nám chtěl/a sdělit, můžete své připomínky určené vedení nemocnice nebo personálu oddělení napsat do části Poznámky, připomínky. Věřte, že z naší strany budou vítány, v rámci možností na ně bude při naší další práci brán zřetel.

Děkujeme za Vaši důvěru, pochopení a věříme, že informace, které od Vás získáme nám pomohou zlepšit péči o naše pacienty.

Vedení nemocnice