Základním cílem všech činností v Nemocnici Břeclav je zabezpečovat vysoce kvalitní péči, která je poskytována s maximálními ohledy na potřeby našich klientů - pacientů.
 


I nadále se chceme věnovat klíčovým procesům v rozvoji nemocnice a poskytovaných služeb, zejména posílením našich odborných týmů, pokračováním v akreditačním a certifikačním procesu, standardizací diagnostických a léčebných procesů či analýzou a následnými změnami aktivit a postupů ve vztahu k potřebám a přáním našich pacientů.
Jedním z indikátorů vztahů mezi pacientem a nemocnicí jsou pravidelně prováděná šetření spokojenosti formou dotazníkové ankety i přímých rozhovorů, kde se pacienti mohou vyjádřit nejen k poskytované léčebné a ošetřovatelské péči, ale i ke stravování, pořádku na oddělení a osobnímu přístupu zdravotnického personálu. Četná poděkování od našich klientů svědčí o jejich spokojenosti.