Vážení pacienti,

kvalita zdravotní péče je prioritou Nemocnice Břeclav. Zjišťování spokojenosti pacientů probíhá nepřetržitě formou anonymního anketního šetření. Děkujeme, že jste se se svými zdravotními problémy obrátili na naši nemocnici. Zajímá nás Váš názor na úroveň poskytované zdravotní péče i ostatních služeb a jak jste s nimi byli spokojeni. Vyjádřete Vaši spokojenost s poskytnutou péčí a službami.

  • Pokud jste navštívili některou z ambulancí naší nemocnice, vyplňte dotazník Kvalita ambulantní péče. Svůj názor vyjadřujete pouze k Vaší poslední návštěvě.
  • Pokud jste byli hospitalizováni, vyplňte dotazník Kvalita hospitalizační péče. Pokud Vaše hospitalizace probíhala na více odděleních, můžete se vyjádřit ke každému oddělení samostatně.
  • Pokud docházíte na Centrální stacionář, vyplnňte dotazník Kvalita stacionární péče.

Informace, které od Vás získáme, nám pomohou zlepšit péči o naše pacienty.

Děkujeme za Vaši důvěru
Vedení nemocnice