Informace pro pacienty přijímané na lůžková oddělení
 
 • Co si vzít s sebou
 • průkaz totožnosti (občanský průkaz, event.cestovní pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny 
 • doporučení k hospitalizaci od odesílajícího lékaře
 • doklad o pracovní neschopnosti (pokud byl vystaven ošetřujícím lékařem) 
 • přezůvky, noční košili/pyžamo, župan, hygienické potřeby 
 • osobní potřeby (brýle, naslouchátka, psací potřeby, vlastní speciální léky v originálním balení ap.)
 • další dle doporučení příslušných příjmových ambulancí
 • Co raději nechat doma
 • cenné věci (šperky, vkladní knížky ap.) 
 • velký obnos peněz 
 • audio-vizuální techniku (fotoaparát, kamera ap.)
 • Po dobu hospitalizace je možné parkování v areálu
 • Při vjezdu si stiskem tlačítka vyžádáte parkovací lístek
 • S tímto lístkem se dostavíte na Pokladnu nemocnice, kde uhradíte parkovné dle délky hospitalizace.
 • Pokladní vydá doklad o zaplacení parkovného, který bude zkontrolován na bráně při výjezdu.
 • parkování je zpoplatněno – ceník služeb
 • Informace o parkování a dopravě
 • Telefonní hovory
 • Všechna lůžková oddělení jsou pokryta signálem mobilních operátorů působících v ČR.
 • Další pokyny
 • Předepsaná dieta je součástí Vaší léčby, dodržujte ji.
 • V celém areálu nemocnice platí naprostý a striktní ZÁKAZ KOUŘENÍ
 • Během pobytu třiďte odpad (dle pokynů personálu) a neplýtvejte vodou a energiemi.