• Dopravu sanitními vozy zajišťují pro spádovou oblast Nemocnice Břeclav, p.o., soukromé dopravní zdravotní služby, které mají uzavřeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami.
 • Soukromá zdravotní doprava, Luděk Šíma, Břeclav
 • Vítězslav Průdek – soukromá zdravotní dopravní služba Pasanic, Mikulov 
 • Maťa Josef – Dopravní zdravotní služba f.o., Křepice u Hustopečí
 • DONERA s.r.o. – Doprava nemocných a raněných, Prušánky
 • Norek Jaroslav – Dopravní zdravotní služba f.o., Brno
 • Převoz sanitkou je možný v případech:
 • přeprava pojištěnce na území ČR ke smluvnímu poskytovateli zdravotních služeb
 • přeprava pojištěnce od smluvního poskytovatele do místa trvalého pobytu nebo do místa bydliště
 • přeprava pojištěnce od smluvního poskytovatele do zařízení pobytových sociálních služeb 
 • přeprava pojištěnce mezi smluvními poskytovateli a v rámci smluvního poskytovatele
 • v případě, že zdravotní stav pojištěnce neumožňuje přepravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby.
 • O indikaci převozu pacienta sanitním vozidlem rozhoduje ošetřující lékař na základě zdravotního stavu pacienta. Vyžaduje-li to zdravotní stav pacienta, rozhoduje ošetřující lékař i o indikaci doprovodu pacienta.
 • Zdravotní pojišťovny hradí přepravu ve výši odpovídající vzdálenosti nejbližšího smluvního poskytovatele, který je schopen požadovanou zdravotnickou dopravní službu poskytnout.