Orientační plán nemocnice

Orientační plán Nemocnice Břeclav

Orientační plán

Pavilon A

INFEKČNÍ ODDĚLENÍ
INFEKČNÍ - AMBULANCE
NEUROLOGIE - AMBULANCE
4. patro
PLICNÍ ODDĚLENÍ
PLICNÍ - AMBULANCE
NEUROLOGIE
KOŽNÍ - AMBULANCE
3. patro
INTERNA A, INTERNA B
INTERNA - AMBULANCE
2. patro

KOŽNÍ - CENTRÁLNÍ STACIONÁŘ
LYMFODRENÁŽE
PSYCHOLOG
INTERNA - ODBORNÉ AMBULANCE
UROLOGIE - AMBULANCE
ZDRAVOTNĚ-SOCIÁLNÍ PRACOVNICE
DĚTSKÉ - JIP
DĚTSKÉ - AMBULANCE
AMBULANCE KLINICKÉ LOGOPEDIE

POHOTOVOST PRO DĚTI A DOROST(LSPP)

1. patro
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ C
HEMODIALYZAČNÍ STŘEDISKO
AMBULANCE KLINICKÉ ONKOLOGIE
Přízemí

Pavilon B

ORTOPEDIE ODDĚLENÍ
ORL (ušní, nosní, krční)
4. patro
GYNEKOLOGIE
FYZIATRICKO-REHABILITAČNÍ ODD. - LŮŽKOVÁ ČÁST
3. patro

PORODNÍ ODDĚLENÍ
GYNEKOLOGIE - ŠESTINEDĚLÍ
DĚTSKÉ ODDĚLENÍ - NOVOROZENCI
GASTROENTEROLOGICKÁ AMBULANCE

2. patro
CHIRURGIE A, CHIRURGIE B
MO JIP OPERAČNÍCH OBORŮ
1. patro
UROLOGIE / CHIRURGIE C
CHIRURGIE - ODBORNÉ AMBULANCE
Přízemí

Pavilon C

ODDĚLENÍ LABORATORNÍ BIOCHEMIE
ODDĚLENÍ LABORATORNÍ MIKROBIOLOGIE
ODDĚLENÍ ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY
1. patro
RADIODIAGNOSTICKÉ ODDĚLENÍ
ZUBNÍ LSPP (STOMATOLOGIE)
ORTOPEDIE - AMBULANCE
ARO - AMBULANCE
Přízemí

Pavilon D

FYZIATRICKO-REHABILITAČNÍ ODDĚLENÍ
FYZIATRICKO-REHABILITAČNÍ - AMBULANCE
FYZIOTERAPIE
ERGOTERAPIE
ELEKTROLÉČBA
PODOLOGIE
LASER
1. patro

MAGNETICKÁ REZONANCE
LSPP PRO DOSPĚLÉ
CHIRURGIE - AMBULANCE
VODOLÉČBA
NUTRIČNÍ TERAPEUTKA

Přízemí

Pavilon E

CENTRÁLNÍ OPERAČNÍ SÁLY 1. patro
ARO
URGENTNÍ PŘÍJEM
CENTRÁLNÍ STERILIZACE
Přízemí

Pavilon H

ODDĚLENÍ LABORATORNÍ HEMATOLOGIE (vstup spojovací chodbou z pavilonu C)
POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
1. patro
HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ (vstup zvenku areálu)
BABYBOX
Přízemí

Pavilon F - ředitelství

PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ - LABORATORNÍ ČÁST 1. patro
ÚTVAR ŘEDITELE
EKONOMICKÝ NÁMĚSTEK
PRÁVNÍ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY A STATISTIKY
ODDĚLENÍ FINANČNÍ ÚČTÁRNY
ODDĚLENÍ NEMOCNIČNÍ INFORMATIKY A TELEKOMUNIKACÍ
NÁMĚSTEK LPP
NÁMĚSTKYNĚ OŠETŘOVATELSKÉ PÉČE
VEDOUCÍ HOSPODÁŘSKO-TECHNICKÉHO ÚSEKU
ZAMĚSTNANECKÉ ODDĚLENÍ
ODDĚLENÍ INTERNÍHO AUDITU
MEZIOBOROVÁ JIP INTERNÍCH OBORŮ - NEUROLOGICKÁ, METABOLICKÁ, KARDIOLOGICKÁ
PATOLOGICKO-ANATOMICKÉ ODDĚLENÍ KVALITA PÉČE
VEDOUCÍ OZT
SPISOVNA ZD
Přízemí

Pavilon S

INFORMACE (nepřetržitě)
POKLADNA
PODATELNA
Přízemí
LÉKÁRNA
(otevřena Pondělí – Pátek 7.30 – 16.00 hod.)
KANCELÁŘ ČLK
AMBULANCE EXTERNÍCH LÉKAŘŮ
  ORL MUDr.Zapletalová
  Gynekologie MUDr.Janulík
  Logopedie Mgr.Konešová
1. patro