Radomíra Schweitzerová, DiS.
oddělení interního auditu