Dovolujeme si Vám nabídnout několik potřebných informací, které Vám snad pomohou při řešení těžké životní situace.

  • O úmrtí vždy informujeme nejbližšího příbuzného, který je uveden při příjmu pacienta ve zdravotnické dokumentaci.
  • Pozůstalý přebírá na příslušném oddělní osobní věci zemřelého; Část A – Osoba zajišťující pohřbení Listu o prohlídce zemřelého
  • Občanský průkaz a průkaz zdravotního pojištění, které zůstaly v době úmrtí v nemocnici, jsou podatelnou nemocnice předány Matričnímu úřadu v Břeclavi.
  • Oblečení pro zemřelého přebírá sanitář anatomicko-patologického oddělení nemocnice každý pracovní den od 9.00 do 13.00 hod. Oblečení též můžete předat Vámi vybrané pohřební službě.
  • Při zařizování pohřbu (u Vámi vybrané pohřební služby), musíte mít s sebou tyto doklady totožnosti zemřelého:
  • rodný list
  • oddací list
  • cestovní pas (u cizích státních příslušníků)
  • Úmrtní list bude pozůstalým zaslán poštou Matričním úřadem v Břeclavi. Kontaktujte, prosím, pracovníci matriky na tel. č. 519 311 449, a sdělte adresu, kam má být Úmrtní list doručen.