Parkování
 

Před nemocnicí

 • Lze využít parkoviště před vstupní budovou nemocnice (modrá zóna, 57 míst + 5 míst pro ZTP) nebo parkoviště města Břeclav (oranžová zóna, mapa parkovišť Města Břeclav).
 • Parkoviště nemá statut hlídaného parkoviště a jeho provoz se řídí Provozním řádem parkoviště umístěným na informační tabuli u platebního automatu.
 • Nerespektování dopravního značení parkoviště bude bezpečnostním pracovníkem hlášeno Městské policii Břeclav.
   

 


Ceník parkování před nemocnicí
0 až 30 min   5,- Kč
30 až 60 min   10,- Kč
po 60 min      5,- Kč/hod
Použití parkomatu před nemocnicí
 • parkomat akceptuje mince 5, 10, 20, 50 Kč i bankovky 100, 200 Kč, přeplatek vrací pouze v mincích
 • vyberte požadovanou dobu parkování pomocí tlačítek + nebo - (které jsou pod displejem)
 • potvrďte vámi zvolenou dobu tlačítkem OK (na displeji se zobrazí požadovaná částka)
 • vhoďte mince do mincovníku (vlevo) nebo vložte bankovky do otvoru pro bankovky (vpravo). Případný přeplatek vám automat vrátí v mincích.
 • jako potvrzení o provedené platbě automat vytiskne Platební lístek, který prosím umístěte viditelně do parkovaného vozidla
 • v případě nutnosti asistence volejte ostrahu nemocnice

 

V areálu nemocnice

 • vjezd do areálu nemocnice je osazen závorami a terminály se samoobslužným systémem
 • Při vjedzu do nemocnice musí řidič vozidla u vjezdového terminálu stiskem tlačítka odebrat parkovací lístek, poté je mu automaticky otevřena závora. Po průjezdu vozidla se automaticky zavírá. Průjezd více vozidel po otevření závory není možný. Zdržování nepovolaných osob v blízkosti závor a ramen závor není dovoleno.
 • Délka ramen automatických závor je 2,2 m. Ramena jsou umístěna ve výšce 890 mm nad vozovkou, jsou bílé barvy, opatřená z obou stran reflexními polepy. Rychlost otevření nebo zavření závory je 1,8 s. Závorový systém je vybaven semafory.
 • Výjezd je umožněn do 30 min zdarma nebo po uhrazení parkovného v parkomatu u budovy S. Poté může parkující jet k výjezdovému terminálu.
 • Pro výjezd z parkoviště slouží parkovací lístek vydaný na vjezdu. Parkovací lístek je po vložení do štěrbiny výjezdového terminálu načten a je ověřena platnost/zaplacení. Po ověření je závora na výjezdu otevřena a lístek zůstane v terminálu.

Ceník parkování v areálu nemocnice
do 30 min zdarma
30 až 90 min 100,- Kč
po 90 min  50,- Kč/hod

Použití parkomatu v areálu
 • po vložení parkovacího lístku do štěrbiny pod displejem je parkovací lístek načten (potvrzeno pípnutím) a vypočteno parkovné
 • parkovné je možné hradit mincemi (5, 10, 20, 50 Kč), bankovkami (100, 200, 500 Kč) a platební kartou. Přeplatek je vrácen mincemi. Pro platbu bankovními kartami po zobrazení částky k úhradě stiskněte tlačítko se symbolem bankovních karet
 • po úhradě parkovného je zobrazeno „Parkovné zaplaceno“ a vrácen případný přeplatek platby, na vyžádání (tlačítkem DAŇOVÝ DOKLAD) je vytištěn daňový doklad. V případě platby bankovní kartou je doklad vytištěn automaticky. Výjezd je možný do 10 minut po provedené platbě
 • Ztratili jste parkovací lístek? Volejte ostrahu nemocnice

Parkování v době hospitalizace

V areálu platí následující dopravní zančení
 • Věnujte prosím pozornost zejména vjezdu/výjezdu. Pokud vyjíždíte ven z areálu a jste u pavilonu S, jste na vedlejší silnici a dáváte přednost ostatním vyjíždějícím vozidlům.


Dopravní značení v areálu nemocnice