Instrukce pro zájemce o odbornou praxi

INSTRUKCE PRO ZÁJEMCE O ODBORNOU PRAXI V NEMOCNICI BŘECLAV, P.O.

Podmínky pro absolvování praxe studenů:

  1. Uzavření smlouvy.
  2. Očkování proti hepatitidě typu B u zdravotnických profesí.
  3. Odpovídající OOPP.
  4. Identifikační karta studenta

Smlouvu o zajištění odborné praxe studenta – vystaví Vám škola (studijní oddělení) nebo si ji můžete stáhnout. Smlouva denní studium SZŠ, VOŠ, bakalářská a magisterské denní studium. Smlouva vysokoškolské bakalářské a magisterské kombinované studium. Bez potvrzení příslušnou školou/univerzitou není možné žádost kladně vyřídit. Nutné vyplnit 3x.

3x vyplněnou a podepsanou smlouvu odešlete na adresu:
   Mgr. Barbora Talacková
   Náměstkyně pro oš.péči
   U Nemocnice 3066/1
   690 02   B Ř E C L A V

Dle vyhlášky o pracovnělékařských službách, ustanovení se týká pouze žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol (nikoliv studentů vysokých škol), se lékařské prohlídky provádí před prvním zařazením na praktickou přípravu. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti pro Nemocnici Břeclav, p.o. vydává poskytovatel pracovnělékařských služeb - Ambulance lékaře pracovně lékařských služeb (závodní lékař).

Pro více informací ohledně odborné praxe v Nemocnici Břeclav, p.o. napište elektronicky na talackova@nembv.cz 


 

Soubory ke stažení: