• Hlavní myšlenkou babyboxu je, aby žena mohla odložit své dítě zcela anonymně, ale zároveň aby zařízení bylo ihned přístupné zdravotnickému personálu dětského oddělení, který se o miminko postará. Nemocnice je pavilonového typu s jedním hlavním vstupem do areálu. Dětské oddělení se nachází v objektu uprostřed areálu. Proto by umístění babyboxu v blízkosti oddělení bylo problematické. Vhodné místo pro umístění babyboxu se podařilo najít v prostorách pavilonu H, který je přístupný z ulice i z areálu nemocnice. Po spuštění signalizace je personál dětského oddělení u děťátka v babyboxu za necelých pět minut.
  • Babybox je zařízení určené pro bezpečné odložení novorozence jako krajní řešení a pomoc matkám nebo rodičům v tíživé psychické nebo sociální situaci. Umožňuje anonymně odložit dítě, které vzápětí dostane veškerou zdravotní péči a sociální pomoc.
  • Břeclavský babybox je 68. v pořadí. Hodnota babyboxu je 300 tisíc Kč. Polovinu pořizovací ceny poskytlo město Břeclav, zbývající část byla uhrazena díky sponzorským darům a příspěvkům od podnikatelů, soukromých osob, měst a obcí z regionu (více na www.babybox.cz). Výrobcem babyboxu je společnost STATIM, z.s., instalaci a zprovoznění zajišťovala firma MONTEL pana Zdeňka Juřici.
  • Babybox byl uveden do provozu v pátek 18. prosince 2015 ve 12 hodin. Slavnostního zahájení se zúčastnil zakladatel projektu babyboxů pan Ludvík Hess, za nemocnici MUDr. Jiří Jurník, starosta Břeclavi Ing. Pavel Dominik, paní Bc. Alena Andělová, DiS., místostarostové Břeclavi Ing. Zdeněk Urban a Milan Vojta, senátor Ing. Jan Hajda, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Marek Šlapal, zástupci sponzorů a další hosté. Vedení Nemocnice Břeclav děkuje panu Ludvíku Hessovi, všem, kteří se na zřízení babyboxu podíleli za spolupráci a sponzorům za jejich finanční příspěvky.