Pro zajištění komplexního poskytování zdravotních služeb v oblasti diagnostické, laboratorní, léčebné, ošetřovatelské, preventivní, rehabilitační, léčebně rehabilitační, lékárenské péče a zpracování krve, a také pro poskytování konzultační a vzdělávací činnosti v oboru zdravotnictví jsou v nemocnici jsou implementovány a udržovány:

  • ČSN EN ISO 9001 (QMS), integrovaný manažerský systém (IMS), více informací také v příručce IMS
  • ČSN EN ISO 14001 (EMS), systém environmentálního managementu
  • ČSN EN ISO 50001 (EnMS), systém managementu hospodaření s energií
  • systém managementu splňující požadavky hodnotících standardů kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče vyplývajících z požadavků zákona č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče.
  • Laboratorní provozy jsou certifikovány Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. dle ČSN EN ISO 15189 Zdravotnické laboratoře – Zvláštní požadavky na kvalitu a způsobilost.
  • Radiodiagnostické oddělení je držitelem certifikátu pro zdravotní služby jejichž součástí je lékařské ozáření u poskytovatele v souladu se zákonem č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

Baby Friendly Hospital

Od roku 2006 je nemocnice držitelem certifikátu "Baby-firendly". Dodržujeme tedy všech deset kroků potřebných k úspěšnému kojení.