Úsek náměstkyně ošetřovatelské péče
Mgr. Barbora Talacková
náměstkyně ošetřovatelské péče