GTH catering a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 - zajišťuje stravovací služby pro pacienty a zaměstnance od 1. 6. 2021

TSC Hospital, s.r.o., se sídlem: Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava - zajišťuje v nemocnici úklidové práce od 1. 3. 2022

Prádelna Fišer s.r.o., Molákova 576/11,  186 00 Praha 8  - poskytování komplexních prádelenských služeb od 1. 6. 2022

FIRE-STOP, s.r.o. - provádí školení zaměstnanců na BOZP a PO od 1. 1. 2005

 

Při zajišťování přepravy pacientů sanitními vozy nemocnice spolupracuje se soukromými zdravotními dopravami působícími v regionu