GTH catering a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4 zajišťuje stravovací služby pro pacienty a zaměstnance od 1. 6. 2021

TSC Hospital, s.r.o., Stodolní 316/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava zajišťuje v nemocnici úklidové práce od 1. 3. 2022

Prádelna Fišer s.r.o., Molákova 576/11, 186 00 Praha 8 zajišťuje poskytování komplexních prádelenských služeb od 1. 6. 2022

FIRE-STOP, s.r.o., Dandova 2619/13, Horní Počernice, 193 00 Praha 9 provádí školení zaměstnanců na BOZP a PO od 1. 1. 2005

 

Při zajišťování přepravy pacientů sanitními vozy nemocnice spolupracuje se soukromými zdravotními dopravci působícími v regionu