Služby

Služby stravování, úklidu, praní a čištění prádla pro nás zajišťují na základě uzavřených smluv externí dodavatelé.

Multi catering s.r.o. - zajišťuje stravovací služby pro pacienty a zaměstnance od 1.6.2021.

MW DIAS a.s. - zajišťuje v nemocnici úklidové práce od roku 2011.

CHRIŠTOF, spol. s r.o. - zajišťuje služby praní prádla od roku 2011. 

Při zajišťování přepravy pacientů sanitními vozy nemocnice spolupracuje se soukromými zdravotními dopravami působícími v regionu.

FIRE-STOP, s.r.o. - BOZP a PO od roku 2005