Podávání informací o zdravotním stavu pacientů

  • Vzhledem k ochraně osobních údajů našich pacientů platí opatření omezující podávání informací o jejich zdravotním stavu po telefonu. Povolení pro poskytnutí údajů je uděleno na základě poskytnutí smluveného hesla.
 
  • Problém nespočívá v informacích podávaných příbuzným telefonicky, ale s ověřováním totožnosti příbuzných.
 
  • Jak se příbuzní nebo ambulantní pacienti, kteří po telefonu chtějí vědět výsledky vyšetření, k heslu dostanou? 
  1. Pacient nebo jeho zákonný zástupce rozhodují o tom, kterým osobám budou informace o jeho zdravotním stavu sdělovány. Rozhodnutí je vedeno písemnou formou ve formuláři „Poučení souhlas pacienta s hospitalizací (ambulantní péčí) a podáváním informací o zdravotním stavu“.
  2. Při příjmu si sám pacient nebo jeho zákonný zástupce zvolí heslo, které bude pro telefonickou žádost o informaci o zdravotním stavu využíváno.
 
  • Ambulantní pacient si v případě potřeby zvolí heslo během ambulantního ošetření. Po sdělení hesla je mu zdravotnický pracovník oprávněn telefonicky oznámit informace o výsledcích testů, vyšetření. V případech, kdy pacient není schopen sám určit, které osoby mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, jsou tyto informace sdělovány osobám blízkým při osobním kontaktu  – manžel/ka, registrovaný partner, rodič, sourozenec.
 
  • Toto opatření platí i v rámci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, v rámci výjezdu bude domluveno heslo, které bude zaneseno do zdravotnické dokumentace. Nemocnice Břeclav bude dále toto heslo využívat v následné telefonické komunikaci s oprávněnými osobami o zdravotním stavu jejich příbuzného. Toto opatření nemá zkomplikovat příbuzným přístup k informacím o zdravotním stavu, ale zvýšit bezpečí, ochránit osobní údaje a soukromí našich pacientů. Vyplývá to jak ze zákonné povinnosti dodržení lékařského tajemství tak i z etického hlediska.