Aktualizované informace o podávání informací o zdravotním stavu pacientů

Vzhledem k ochraně osobních údajů o našich pacientech jsme v průběhu dubna zavedli opatření, která omezují podávání informací o jejich zdravotním stavu po telefonu – HESLO.

Jedná se o bezpečný tok informací o zdravotním stavu pacientů pouze k oprávněným osobám

Problém nespočívá v informacích podávaných příbuzným telefonicky, ale s ověřováním jejich totožnosti.

Jak se příbuzní nebo ambulantní pacienti, kteří po telefonu chtějí vědět výsledky vyšetření, k heslu dostanou?

Pacient nebo jeho zákonný zástupce rozhodují o tom, kterým osobám budou informace o jeho zdravotním stavu sdělovány. Rozhodnutí je vedeno písemnou formou ve formuláři - „Poučení souhlas pacienta s hospitalizací (ambulantní péčí) a podáváním informací o zdravotním stavu“ Při příjmu si sám pacient nebo jeho zákonný zástupce zvolí heslo, které bude pro telefonickou žádost o informaci o zdravotním stavu využíváno.

Ambulantní pacient si v případě potřeby zvolí heslo během ambulantního ošetření. Po sdělení hesla je mu zdravotnický pracovník oprávněn telefonicky oznámit informace o výsledcích testů, vyšetření.

V případech, kdy pacient není schopen sám určit, které osoby mohou být informovány o jeho zdravotním stavu, jsou tyto informace sdělovány osobám blízkým při osobním kontaktu  – manžel/ka, registrovaný partner, rodič, sourozenec.

Tato novinka byla zavedena i v rámci Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje, v rámci výjezdu bude domluveno heslo, které bude zaneseno do zdravotnické dokumentace. Nemocnice Břeclav bude dále toto heslo využívat v následné telefonické komunikaci s oprávněnými osobami o zdravotním stavu jejich příbuzného.

 

Toto opatření nemá zkomplikovat příbuzným přístup k informacím o zdravotním stavu, ale zvýšit bezpečí, ochránit osobní údaje a soukromí našich pacientů. Vyplývá to jak ze zákonné povinnosti, z hlediska lékařského tajemství tak i z etického hlediska.