Canisterapie 2023

 

  • Od ledna 2023 máme u nás v nemocnici opět canisterapeutku ne s jedním, ale hned několika terapeutickými pejsky.
  • Seznamte se s BUKI, fenkou zlatého retrívra. Canisterapie je metoda pozitivního psychosociálního a fyziorehabilitačního působení na potřebné osoby prostřednictvím speciálně vedeného a cvičeného psa.
  • Pozitivní energie psa, teplo, které vyzařuje, stimulační vliv srsti na nervová zakončení nebo relaxační efekt při polohování. To vše je canisterapie. Aktuálně ji máme na lůžkovém oddělení rehabilitace a neurologie. Využijí jí především pacienti s postižením centrálního nervového systému, tedy po mozkové příhodě, úrazu mozku nebo a onemocněními pohybového aparátu. 
  • Canisterapie je mimo jiné formou rehabilitace a má pozitivní vliv na rozvíjení hrubé a jemné motoriky, umožňuje rozvíjení orientace v prostoru a čase, sociálního cítění, poznání, citové složky, podporuje komunikaci a taktéž má velmi pozitivní dopad na psychiku pacientů. Jak popisuje vedoucí fyzioterapeut Mgr. Vladan Toufar, "pro pacienty je to radost, spojení s domovem, vzpomínka na vlastního pejska a vytržení z každodenní reality nemocničního prostředí. Je to střípek terapie, kterou naši pacienti potřebují, ale pokud střípek ke střípku dáme, můžeme mít zrcadlo opět celé, byť často s trvalými stopami, které nemoci a úrazy způsobují."
"Pacienty dopředu vytipujeme a případně ve spolupráci s terapeuty vyloučíme ty, kteří například nesouhlasí nebo pro ně není terapie vhodná například kvůli celkovému zdravotnímu stavu, strachu, odmítání psa nebo alergii. U canisterapie je vždy přítomen jak majitel psa, tak i zdravotnický personál. Přítomnost psa má pozitivní vliv na psychiku a aktivizaci pacienta mnohdy dlouhodobě upoutaného na lůžku, se ztrátou hybnosti nebo smyslových funkcí, který je vystaven nové a obtížné životní situaci. Návštěva canisterapeutky je radost a zpestření i pro personál daných oddělení. S ohledem na psychickou zátěž v náročném povolání ji vítá," doplňuje Mgr. Toufar.
 
  • Canisterapii provádí Ing. Renata Hasilová, která má dostatek zkušeností a také dostatek vycvičených prověřených psů se všemi zkouškami a veterinárními kontrolami. Kromě canisterapie se věnuje také profesionální fotografii. Její práci můžete vidět na Facebooku města Valtice a dalších.