Fyziatricko-rehabilitační oddělení

Co to je "rehabilitace"? Lůžková část Ambulantní část
Fyziatricko - rehabilitační oddělení, lůžková část Kontakty a ordinační doba Fotogalerie
Informace pro pacienty a odbornou veřejnost Rázová vlna Podologie
Sportovní fyzioterapie

Struktura oddělení:

1. Lůžkové oddělení včasné rehabilitační péče
2. Ambulantní část
3. Péče poskytovaná na ostatních lůžkových odděleních

Vedení oddělení:

Primář: MUDr. Ilona Vojáčková
Vedoucí fyzioterapeut: Mgr. Vladan Toufar
Zástupce vedoucího fyzioterapeuta: Bc. Viktor Siegel
Staniční sestra LO: Katarína Dvořáková, DiS.
Úsekový fyzioterapeut LO: Bc. Alice Grycová 
E-mail: rehabilitace@nembv.cz

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 29314/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: Rehabilitační a fyzikální léčba.

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 12878/2016 – 2/VLP, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: Rehabilitační a fyzikální léčba

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 14116/2009/VZV, je pracoviště akreditováno k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru "Aplikovaná fyzioterapie" dle nařízení vlády č. 463/2004 Sb.

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 10096/2013VZV, je pracoviště akreditováno k uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru "Aplikovaná fyzioterapie" dle nařízení vlády č. 31/2010 Sb.

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 53909/2018-2 ONP, je pracoviště akreditováno uskutečňování praktické části specializačního vzdělávacího programu v oboru "Fyzioterapeut - Aplikovaná fyzioterapie

Soubory ke stažení: