Fyziatricko-rehabilitační oddělení ☏
Kde nás najdete: 
Pavilon B – 3. patro – lůžkové oddělení
Pavilon D – přízemí a 1. patro – ambulantní část
 
E-mail: 
dokumentace_reha@nembv.cz – ambulantní část
 
Počet lůžek: 20
 
MUDr. Jana Svobodová
Primářka
 
Mgr. Vladan Toufar
Vedoucí fyzioterapeut
 
Dokumentace rehabilitačního oddělení
 
Rehabilitační lůžkové oddělení – sesterna
 
Rehabilitace ambulantní část – recepce
 • Struktura oddělení:
 • Lůžkové oddělení včasné rehabilitační péče
 • Ambulantní část
 • Péče poskytovaná na ostatních lůžkových odděleních
 • Oddělení pomáhá pacientům k návratu do života s co nejmenším handicapem způsobeným poruchou zdravotního stavu, a to především prostřednictvím individuální intenzivní kinezioterapie prováděné zkušenými fyzioterapeuty minimálně 2x denně plus další procedury fyzikální terapie atd.
 • Je součástí Iktového centra Nemocnice Břeclav, p.o., a významně se podílí na začleňováni pacientů po CMP zpět do života.
 • Oddělení disponuje 20 lůžky včetně 2 nadstandardních pokojů.
 • Oddělení má dvě cvičebny vybavené k individuální kinezioterapii, ergoterapii, cvičnou kuchyňku a cvičnou koupelnu pro nácvik ADL, dále tělocvičnu s vybavením pro nácvik chůze, sál fyzikální terapie, kde lze aplikovat komplexní elektroléčbu, pulzní magnetoterapii, trakce páteře, termoterapii a kryoterapii. Vodoléčba a ostatní procedury jsou poskytovány ambulantní částí i pro pacienty hospitalizované.
 • O pacienty se stará zkušený ošetřovatelský tým pod vedením staniční sestry.
 • Lůžkové rehabilitační oddělení je určeno zejména pro pacienty s:
 • onemocněním pohybového aparátu (těžší poúrazové stavy)
 • stavy po implantacích umělých kloubů
 • onemocněním páteře – úrazy, operace
 • chronickým neurologickým onemocněním (roztroušená sklerosa, Parkinsonova choroba atd.)
 • onemocněním kardiovaskulárního aparátu (stavy po cévních mozkových příhodách, po amputacích dolních končetin)
 • pacienty vyžadující intenzivní rehabilitační program, který není možno zajistit ambulantní cestou
 • V indikovaných případech je pacientům zajištěna logopedie, psychologická péče a samozřejmostí je činnost sociální pracovnice a nutriční terapeutky.