Odborné řízení a kontrola kvality ošetřovatelské péče

  • Úsek ošetřovatelské péče úzce spolupracuje s manažerkou kvality péče a vedoucími pracovníky dalších úseků.
  • Kritéria ošetřovatelské péče - rozsah, způsob, cíl, jsou definována ve standardech, standardních operačních postupech, instrukcích a směrnicích, které jsou pro ošetřovatelský personál závazné. Jsou pravidelně aktualizovány a revidovány a jsou k dispozici na všech pracovištích nemocnice.
  • Na základě nových vědeckých a medicinských poznatků v rámci léčebně preventivní péče a ošetřovatelství zpracováváme nové standardy a standardní operační postupy.
  • Úroveň kvality poskytované péče, profesionální přístup ošetřovatelského personálu k pacientům a organizaci práce průběžně monitorujeme a analyzujeme pomocí indikátorů kvality a ošetřovatelskými audity.
  • Vyžadujeme maximální kvalitu péče o pacienta s vysokou mírou osobní odpovědnosti, profesionální a lidskou komunikaci s pacienty a jejich blízkými.
  • Spokojenost pacientů s poskytnutou péčí zjišťujeme pomocí dotazníkových šetření a cílenými strukturovanými rozhovory.