• Jsme zdravotnické zařízení s možností získání způsobilosti k zdravotnickému povolání.
  • Nemocnice Břeclav, p. o. je poskytovatel zdravotních služeb s akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR pro uskutečňování vzdělávacího programu pro zdravotnický personál (lékař/ka, zdravotní sestra, sanitář/ka a další). V rámci tohoto vzdělávacího programu zdravotník může získat či si nechat uznat odbornou nebo specializovanou způsobilost k:
  • výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta (dle zákona 95/2004 Sb. v platném znění)
  • výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činnosti souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (dle zákona 96/2004 Sb. v platném znění)
 
 
Obor vzdělávání Č.j. Akreditace Rozhodnutí ze dne  Platnost akreditace do Počet školících míst
Aplikovaná fyzioterapie - nelékařský MZDR 53909/2017-2/ONP 15.02.2018 31.01.2028 3
Porodní asistentka MZDR 47033/2019-6/ONP 20.12.2019 31.12.2026 2
Sanitáři MZDR 32897/2023-6/ONP 12.02.2024 28.02.2029 20
  • Praxe porodních asistentek
  • Od 1. 1. 2020 mohou studenti v bakalářském programu Porodní asistentka absolvovat povinnou odbornou praxi a připravovat se k výkonu své profese i v Nemocnici Břeclav. Pro více informací o průběhu odborné praxe porodních asistentek kontaktujte náměstkyni pro ošetřovatelskou péči,
     Mgr. Barboru Talackovou, talackova@nembv.cz.