Iktové centrum bylo zřízeno v roce 2007 a zaměřuje se na komplexní diagnostiku a léčbu pacientů s cévní mozkovou příhodou. Na organizaci péče se podílí vyškolený tým neurologů, radiologů, internistů, rehabilitačních pracovníků, logoped, sesterský a ošetřovatelký tým na jednotce intenzivní péče, standardním neurologickém oddělení a následně na rehabilitačním oddělení.
 
Jak to probíhá v praxi?
 • Pacient s podezřením na cévní mozkovou příhodu či rodinný příslušník kontaktuje RZP na tel. čísle 155, poté je vyslána sanita a záchranář na místě kontaktuje neurologa v iktovém centru nemocnice, který zjistí iniciály pacienta a veškeré informace, které jsou důležité pro další postup. Pacient je přivezen rovnou na CT pracoviště, zde se ihned provede základní klinické vyšetření, CT vyšetření mozku, mozkových cév a provádí se odběr krve.
 • Podle klinického stavu a výsledků CT vyšetření se rozhodne o dalším postupu. V indikovaných případech ischemické cévní mozkové příhody se zahajuje podávání léčiva již na pracovišti CT, dále se pokračuje v léčbě a monitoraci klinckého stavu na neurologiké JIP. Provádí se pravidelná monitorace krevního tlaku, srdeční rytmu, odběry krve, doplňují se potřebná vyšetření.
 • V případě zjištění uzávěru velké mozkové cévy se pacient překládá do komplexního iktového centra FN Brno k provedení tzv. mechanické trombektomie (vytažení trombu z cévy katetrem).
 • Pokud je jako příčina mozkové příhody zjištěno krvácení, a při nutnosti jeho operace, pacienta překládáme na neurochirurgickou kliniku do Brna. Po stabilisaci stavu je pacient přeložen na rehabilitační oddělení k další léčbě, dále může absolvovat lázeňskou léčbu, pobyt v rehabilitačním sanatoriu.
 • Celý postup je veden snahou o co nejrychlejší diagnostiku a léčbu, tak aby se minimalizovaly následky po proběhlé mozkové příhodě a pacient mohl vést nadále kvalitní život.
Indikátory výkonnosti a kvality Iktového centra
 • V průběhu měsíce března 2014 dojde díky dotačním prostředkům k ukončení nákupu vybavení pro „iktové centrum“. Moderní vybavení přispěje ke zkvalitnění péče o pacienty v závažných stavech vyžadujících intenzivní péči a umožní také jejich následnou rehabilitaci. 
 • V průběhu roku 2013 byla postupně realizována veřejná zakázka „Dodávka zdravotnických přístrojů pro iktové centrum“, která byla rozdělena na 14 částí. Postupně bylo dodáváno vybavení a přístrojová technika. Poslední z přístrojů budou dodány v průběhu března 2014, kdy dojde k ukončení veřejné zakázky a dovybavení jednotlivých pracovišť – odd. ARO, neurologie, fyziatricko-rehabilitačního a radiodiagnostického oddělení.
 • Z dotace byla pořízena lůžka pro intenzivní péči, resuscitační lůžka, monitorovací systém, plicní ventilátory, injekční a infuzní dávkovače, hemodynamický monitor, odsávačky, defibrilátor, transkraniální ultrazvuk, ultrazvuk pro vaskulární vyšetřování s kontrastní látkou a přístroje pro rehabilitační péči.
 • Více o IOP se dočtete tady a více o těchto veřejných zakázkách se dočtete v tiskové zprávě zde.
 

V roce 2018 bylo Iktovému centru Nemocnice Břeclav (zahrnuje neurologii, ARO, rehabilitaci a RTG) uděleno ocenění ESO ANGELS AWARDS Q1 2018 – GOLD STATUS.

„V ČR je řada center, která poskytují špičkovou péči o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Všechna tato centra zadávají údaje o léčených pacientech do registru RES-Q s cílem získat přehled na celostátní úrovni a také zpětnou vazbu a porovnání s ostatními na úrovni jednotlivých center. Důraz je kladen především na zkrácení času od prvních projevů CMP do doby, kdy je pacientovi poskytnuta specializovaná terapie, a zároveň zvyšování kvality následné péče o pacienty po prodělané CMP.

Pro udělení ESO ANGELS AWARDS Q1 2018 – GOLD STATUS se hodnotí několik základních kategorií z registru RES-Q, například procento pacientů léčených do 60 a 45 minut, nasazení vhodné sekundární prevence a tak dále, “ uvedl MUDr. Jiří Jurník. „Získání tohoto ocenění je pro nás vizitkou práce celého našeho iktového centra, pro veřejnost je to jasný signál vynikající kvality péče poskytované pacientům s cévní mozkovou příhodou.“

 

V roce 2021 získala Nemocnice Břeclav další prestižní ocenění za Iktové centrum ESO ANGELS AWARDS 2021 – DIAMOND STATUS.

 • Co nejrychleji dostat pacienta s cévní mozkovou příhodou do nemocnice, podat správné léky, vyšetřit a zabránit dalšímu rozvoji problémů. To je hlavním cílem pracovníků tzv. iktových center, kterých je v České republice téměř padesát. To v Nemocnici Břeclav patří mezi nejlepší.
 • „Máme velkou radost, že jsme převzali ve Francii diamantové ocenění ESO Angels Awards 2021 za kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou. Dlouhodobě je naše iktové centrum mezi nejlepšími v republice a díky patří všem, kteří se na urgentní péči o pacienty podílejí,“ prozradil novinku z nemocnice její ředitel Petr Baťka s tím, že toto ocenění získalo v České republice jen 20 center.
 • Ocenění uděluje European Stroke Organisation – ESO a iniciativa Angels, a to na základě několika kritérií hodnotících kvalitu péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou.
 • „Na práci iktového centra se podílí kolektiv odborníků neurologie, radiologie, urgentního příjmu, rehabilitace, logopedie a dosažené ocenění oceňuje naši kvalifikovanou práci a vzájemnou spolupráci,“ prozradila primářka neurologie Zdena Bajková, která osobně převzala pro Nemocnici Břeclav cenu. Jak primářka doplnila, Angels iniciativa je nezávislý a neziskový projekt zaměřený na kvalitnější péči pro pacienty s cévní mozkovou příhodou, který podporují mezinárodní organizace. Posláním je zvýšit počet pacientů léčených ve specializovaných nemocnicích s iktovými centry a zlepšit jejich kvalitu léčby.
 • A jak to vlastně vypadá v praxi, pokud si lékaři přebírají pacienta? „Jde hlavně o rychlou diagnostiku pacientů se suspekní cevné mozkovou příhodou, urgentní léčbu při indikaci intravenosní trombolýzy a konzulatce s vyšším při indikaci mechanické trombektomie,“ popsala primářka Bajková, podle které pak nastupují další odbornosti, aby se pacient co nejdříve dostal zase zpět do života.