Zásady zaměstnance

 1. Jsme profesionálové, chováme se vlídně a ochotně v každé situaci.
   
 2. Diskrétnost a ochrana osobních údajů jsou pro nás samozřejmostí.
   
 3. Vítáme návštěvy a spolupráci příbuzných, kritika i pochvala jsou pro nás inspirací.
   
 4. Nenecháváme pacienta zbytečně čekat.
   
 5. Respektujeme právo pacienta znát diagnózu, plán vyšetření a léčby, postup a rizika vyšetření a zákroků.
   
 6. Nasloucháme pacientovi, projevujeme zájem a účast, respektujeme jeho názory a přání.
   
 7. Chráníme soukromí, ctíme stud a důstojnost nemocného )představíme si sebe na jeho místě).
   
 8. Jsme vždy upravení, dbáme na čistotu a pořádek.
   
 9. Ptáme se pacientů, ostatních klientů s čím jsou nespokojeni, co máme zlepšit.
   
 10. Chráníme životní prostředí - uplatňujeme principy prevence a minimalizace znečištění, dbáme o bezpečnost pacientů, zaměstnanců a ostatních návštěvníků nemocnice.