1. Jsme profesionálové, chováme se vlídně a ochotně v každé situaci.

  2. Diskrétnost a ochrana osobních údajů jsou pro nás samozřejmostí.

  3. Vítáme návštěvy a spolupráci příbuzných, kritika i pochvala jsou pro nás inspirací.

  4. Nenecháváme pacienta zbytečně čekat.

  5. Respektujeme právo pacienta znát diagnózu, plán vyšetření a léčby, postup a rizika vyšetření a zákroků.

  6. Nasloucháme pacientovi, projevujeme zájem a účast, respektujeme jeho názory a přání.

  7. Chráníme soukromí, ctíme stud a důstojnost nemocného (představíme si sebe na jeho místě).

  8. Jsme vždy upravení, dbáme na čistotu a pořádek.

  9. Ptáme se pacientů, ostatních klientů s čím jsou nespokojeni, co máme zlepšit.

  10. Chráníme životní prostředí - uplatňujeme principy prevence a minimalizace znečištění, dbáme o bezpečnost pacientů, zaměstnanců a ostatních návštěvníků nemocnice.