Úsek náměstka léčebně preventivní péče

Úsek náměstka léčebně preventivní péče
MUDr. Ota Riebel, CSc.
náměstek LPP