Správa nemocnice

111Telefonní ústředna
101Informace
102Náměstkyně pro ošetřovatelskou péči (Mgr. Talacková)
103Ekonomická náměstkyně (Ing. Drobíková)
104Právní agenda - referent p.Helešicová
105Sekretariát ředitele (pí Svobodová)
106Ředitel nemocnice
107Finanční účtárna (pí. Němetzová)
109Zaměstnanecké oddělení (pí Trčková)
110Finanční účtárna - vedoucí (pí. Bzirská)
112Sekretariát náměstků (pí Kučerová)
113Bezpečnostní technik
114Správce budov (pí. Strnadová)
115Vedoucí ONIT (Ing. Ragan, MBA)
116Zaměstnanecké oddělení - vedoucí (pí. Halmová)
117Oddělení zdr.pojišťovny a statistika (pí.Straková)
118Náměstek LPP
120Operativní evidence
121Informační systém ONIT (p. Straka)
123Pokladna (pí. Blažková)
125Informační systém ONIT
126Informační systém ONIT
127Sklad MTZ - vedoucí (pí. Havlíková)
136Oddělení zdr.pojišťoven a statistika (pí. Soudková)
139Pověřenec GDPR Bc. Mikulicová
143Mzdová účtárna (pí.Růžičková)
169Ordinace závodního lékaře (MUDr. Balajková)
187Informační systém (fax)
194Mzdová účtárna (pí. Podškubková)
197Finanční účtárna (pí. Řezníčková)
214Zdravotně-sociální pracovnice (pí. Konečná, DiS.)
250Sanitáři - budova B
292OTEH - vedoucí (Ing. Jurica)
380Vedoucí sanitář (Pavel Křivák)
383Referent krizového řízení (Ing. Marcel Mityska, CSc.)
420Oddělení zdr.pojišťovny a statistika - vedoucí (Ing. Jelínková)
421Zasedací místnost - velká
422Zasedací místnost - malá
190Pověřenec GDPR (Bc. Mikulicová)
430Manažer kvality péče a epidemiologie (Mgr. Jochmanová)
590Lékárna - vedoucí (Mgr. Průdková J.)
593Lékárna (výdej na recept/volný prodej)
599Oddělení interního auditu (pí. Schweitzerová, DiS)
634Sanitáři - budova A
708Řidič (p. Kurial)
718Obchodní oddělení (p. Pyskatý)
719Sklad MTZ
730Technik EPS (p. Vanžura)
750Dispečink sanitek
773Správce ubytovny (pí. Strnadová)
787Investiční technik (pí. Šrůtková)