Kontakt pacienta s rodinnými příslušníky a přáteli je během jeho hospitalizace velmi důležitý. Pro zdárný průběh Vaší návštěvy si Vám dovolujeme poskytnut několik rad a doporučení. 

 

 • DESATERO PRO NÁVŠTĚVU
 1. Na návštěvu pacienta (příbuzného, přítele,...) se vždy připravte.
 2. Vždy zvažte pacientův stav a zvolte přiměřenou délku návštěvy i počet návštěvníků (vhodné nejvýše dvě osoby současně).
 3. Přijďtě čistě a vhodně oblečeni, v příjemné náladě a ochotně vyslechněte obavy a strasti nemocného.
 4. Pacienta povzbuďte, potěšte, uklidněte a posilujte v něm víru v uzdravení nebo alespoň ve zlepšení stavu.
 5. Nesnažte se o radostný rozhovor za každou cenu. O velkých starostech, problémech spíše pomlčte, na nemocného nepřesouvejte závažná rozhodnutí. Chce-li však projevit svůj názor, pozorně ho vyslechněte.
 6. Nesnažte se udržovat konverzaci za každou cenu, pokud je nemocný unaven, návštěvu přerušte. I mlčení a držení za ruku může mít terapeutický přínos.
 7. Těžce nemocný člověk má právo vyjádřit nejen své obavy a strach, ale také zármutek a žal. Neodmítejte prosím, tyto projevy. Ventilace emocí může mít pro pacienta ozdravný účinek.
 8. Během návštěvy berte ohled na spolupacienty. Při vstupu do pokoje všechny pozdravte, při odchodu popřejte brzké uzdravení. Opusťte pokoj je-li některý pacient v těžkém stavu, zdravotnický personál provádí vyšetření,... nebo pacient potřebuje vykonat toaletu na lůžku.
 9. Pokud chcete nemocnému něco přinést, pamatujte na přiměřenost.
 10. Při loučení sdělte, zda a kdy příště přijdeta a slíbený termín dodržte.
 • NEMOCNÝM NENOSTE
 • květiny v květináčích ani jiné věci, které mohou být zdrojem infekce
 • řezané květiny, pokud se jedná o hospitalizované na chirurgických odd. (chirurgie, ortopedie, gynekologie, urologie, ORL)
 • obecně se nedoporučuje pacientům nosit velké množství syrového ovoce
 • dětem nenoste drahé ani hlučné hračky
 
 • POTRAVINY A NÁPOJE
 • zvláštní obezřetnosti je třeba u pacientů s dietami a u dětí
 • je vhodné se nejdříve domluvit s ošetřujícím lékařem,  zda a co můžete pacientovi přinést
 • nevhodnou potravinou, nápojem můžete pacienta poškodit