Nemocnice

Základní kámen Nemocnice Břeclav byl položen v roce 1986. Výstavba byla plánována na dvě etapy. V roce 1992 byla uvedena do provozu 1.etapa – neoperační obory a vyšetřovací složky. 2. etapa – operační obory, ARO, centrální operační sály a centrální sterilizace byla uvedena do provozu v roce 1996.

Nemocnice Břeclav je všeobecnou nemocnicí tzv. okresního typu, s rozsáhlou lůžkovou i ambulantní složkou, poskytující diagnostickou, léčebnou a ošetřovatelskou péči pro spádovou oblast až 130 tisíc obyvatel. Dále se podílí na průběžném vzdělávání zdravotnických pracovníků a praktické výchově posluchačů lékařských fakult a studentů zdravotnických škol. Zřizovatelem nemocnice je Jihomoravský kraj.

Zdravotnickou část představuje 23 medicínských odborností, z toho je 12 lůžkových oddělení s celkovou kapacitou 419 lůžek a průměrným počtem hospitalizovaných pacientů cca 19 000 ročně. Poskytujeme služby v následujících odbornostech: interna, neurologie, dermatovenerologie, plicní, infekční, pediatrie, chirurgie, urologie, gynekologie a porodnictví, otorinolaryngologie, anesteziologie a resuscitace, ortopedie, hematologie a transfusiologie, rehabilitační a fyzikální medicíně. Laboratorní a vyšetřovací složky tvoří mikrobiologie, biochemie, hematologie, anatomická- patologie, radiodiagnostika, rehabilitace, ambulance klinické onkologie a centrální operační sály s centrální sterilizací.

Nemocnice je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů v regionu, pracuje zde zhruba 800 zdravotnických pracovníků a hospodářsko-technické a administrativní činnosti zajišťuje cca 150 zaměstnanců. Stravovací služby, úklid a praní prádla jsou zajišťovány externími dodavateli.

Snaha o zvyšování kvality péče, kontinuity a koordinace všech činností vedla management břeclavské nemocnice k zavedení integrovaného systému řízení jakosti, environmentu a bezpečnosti práce (IMS). Toto úsilí bylo korunováno úspěšným získáním mezinárodních certifikátů ve výše uvedených oblastech. Při zavádění IMS byla Nemocnice Břeclav jedinou nemocnicí v Evropě, která byla držitelem certifikátů dle mezinárodních norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001. současné době je certifikována dle ČSN EN ISO 9001:2016; ISO 14001:2016; ISO 15189:2013 (laboratorní provozy). Nemocnice splňuje také standardy hodnocení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb. o zdravotních službách. Nemocnice Břeclav je také držitelem titulu Baby Friendly Hospital.

(udaje platné k 28. 3. 2024)