Pokud chcete navštívit některou z našich ambulancí vezměte laskavě s sebou:

  • doklad totožnosti
  • průkaz zdravotní pojišťovny
  • legitimaci práce neschopného (pokud Vám již byla vystavena)
  • doporučení od odesílajícího lékaře


Ordinační doby ambulancí a poraden jednotlivých oddělení  jsou uvedeny na stránkách v odkazu AMBULANCE.