Paliativní péče
Kde nás najdete: Pavilon C – přízemí
 
Ordinační doba: PO  8.00–14.30 hod.
 
(provoz, objednávky i akutní situace)
 

E-mail: paliativa@nembv.cz

Dagmar Viktorinová
sestra ambulance paliativní medicíny, koordinátor
 
prim. MUDr. Petr Vašíček
algeziolog, paliatr
 
MUDr. Iveta Dicko
paliatr
 
PhDr. Martina Kopečková
psycholog
 
Mgr. Markéta Radimecká
psycholog
 
Lenka Konečná, DiS.
zdravotně sociální pracovnice
 
Mgr. Lenka Topolanová
pastorační pracovník
 
 

 

 

 

 

 

Pomáháme pacientům se závažným onemocněním.

Jsme tu pro Vás a Vaše blízké.

Semináře a kurzy

Co je paliativní péče a komu může pomoci?

 • Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou. Péče je určena všem pacientům se závažným nevyléčitelným onemocněním bez ohledu na jejich věk nebo pokročilost onemocnění. Cílem paliativní péče je mírnit bolest a další tělesná a duševní strádání spojená s nemocí, zachovat pacientovu důstojnost, udržet co nejlepší kvalitu pacientova života se snahou maximálně respektovat jeho hodnoty a přání, poskytnout všestrannou podporu nemocnému a jeho blízkým.
 • Specializovaná paliativní péče je odborná interdisciplinární péče poskytovaná týmem odborníků (lékař paliatr, sestra, sociální pracovník, psycholog, pastorační pracovník, ošetřovatelé, fyzioterapeut event. další) zaměřená na řešení komplexních problémů provázejících závažná onemocnění.

Onemocnění a stavy výrazně profitující z paliativní péče

 1. nádorová onemocnění
 2. neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, amyotrofická laterální skleróza (ALS), různé typy demencekonečná stádia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plícních, jaterních a ledvinových
 3. geriatričtí pacienti s pokročilým syndromem křehkosti (frailty)
 4. pacienti po úrazech a mozkových příhodách s výrazným neurologickým deficitem
 5. HIV/AIDS
 6. některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
 7. kriticky nemocní pacienti s nevratným orgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče

Poskytované odborné služby

 • Konziliární služba lékaře - paliatra
  • poskytneme podporu a pomoc při tvorbě a formulaci léčebných cílů a plánu péče s ohledem na pacientovy hodnoty, preference a zájmy
  • můžeme pomoci při případné obtížné komunikaci s pacientem nebo s jeho blízkými
 • Symptomatická péče
  • pomáháme s úlevou od symptomů, které závažná onemocnění provázejí, zejména při komplikovaných stavech vyžadujících komplexní řešení (fyzická bolest a total pain, dušnost, obtíže trávicího traktu, úzkost, deprese a delirantní stavy atd.)
 • Psychologická péče pro pacienty a jejich blízké
  • psychologická podpora pacientům, jejich rodinným příslušníkům a blízkým ve kterékoli fázi závažného onemocnění
 • Sociální poradenství
  • usnadníme orientaci v systému sociální a zdravotní podpory
  • poskytneme podporu při zajištění návazné péče ve zdravotnickém zařízení i v domácím prostředí
  • pomůžeme při zajišťování kompenzačních pomůcek.
 • Duchovní podpora
  • jsme tu pro pacienty jakéhokoli náboženství, víry i bez vyznání, pro jejich blízké i pro pečující personál
  • Poradenství pro pozůstalé
  • odchodem Vašich milovaných naše péče nekončí, budeme Vás doprovázet i v tomto těžkém období

Jak zajistit paliativní péči?

 • Žádající lékař vyplní pro hospitalizované i ambulantní pacienty Žádost o paliativní konzilium na online.nembv.cz/paliativnipece.
 • Ambulantní pacienti s vyplněnou žádankou se pak objednají ke vstupnímu vyšetření

 

Při zabezpečování domácí specializované paliativní péče spolupracujeme s Domácím hospicem Girasole Hustopeče.

Rozvoj paliativní péče v Nemocnici Břeclav za rok 2022-2023 je podporován stipendijním programem nadačního fondu ABAKUS.


Paliativní tým Nemonice Břeclav

podpůrný nemocniční paliativní tým a ambulance paliativní medicíny

Tým paliativní ambulance a konziliární paliativní péče