Paliativní péče

 

Pomáháme pacientům se závažným onemocněním

Jsme tu pro Vás a Vaše blízké

Semináře a kurzy

Co je paliativní péče a komu může pomoci?

Paliativní péče je aktivní péče poskytovaná pacientovi, který trpí nevyléčitelnou chorobou. Péče je určena všem pacientům se závažným nevyléčitelným onemocněním bez ohledu na jejich věk nebo pokročilost onemocnění. Cílem paliativní péče je mírnit bolest a další tělesná a duševní strádání spojená s nemocí, zachovat pacientovu důstojnost, udržet co nejlepší kvalitu pacientova života se snahou maximálně respektovat jeho hodnoty a přání, poskytnout všestrannou podporu nemocnému a jeho blízkým.

Specializovaná paliativní péče je odborná interdisciplinární péče poskytovaná týmem odborníků (lékař paliatr, sestra, sociální pracovník, psycholog, pastorační pracovník, ošetřovatelé, fyzioterapeut event. další) zaměřená na řešení komplexních problémů provázejících závažná onemocnění.

Onemocnění a stavy výrazně profitující z paliativní péče

 1. nádorová onemocnění
 2. neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, amyotrofická laterální skleróza (ALS), různé typy demence
 3. konečná stádia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plícních, jaterních a ledvinových
 4. geriatričtí pacienti s pokročilým syndromem křehkosti (frailty)
 5. pacienti po úrazech a mozkových příhodách s výrazným neurologickým deficitem
 6. HIV/AIDS
 7. některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
 8. kriticky nemocní pacienti s nevratným orgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče
 

Poskytované odborné služby

Konziliární služba lékaře - paliatra

 • poskytneme podporu a pomoc při tvorbě a formulaci léčebných cílů a plánu péče s ohledem na pacientovy hodnoty, preference a zájmy
 • můžeme pomoci při případné obtížné komunikaci s pacientem nebo s jeho blízkými

Symptomatická péče

 • pomáháme s úlevou od symptomů, které závažná onemocnění provázejí, zejména při komplikovaných stavech vyžadujících komplexní řešení (fyzická bolest a total pain, dušnost, obtíže trávicího traktu, úzkost, deprese a delirantní stavy atd.)

Psychologická péče pro pacienty a jejich blízké

 • psychologická podpora pacientům, jejich rodinným příslušníkům a blízkým ve kterékoli fázi závažného onemocnění

Sociální poradenství

 • usnadníme orientaci v systému sociální a zdravotní podpory
 • poskytneme podporu při zajištění návazné péče ve zdravotnickém zařízení i v domácím prostředí
 • pomůžeme při zajišťování kompenzačních pomůcek.

Duchovní podpora

 • jsme tu pro pacienty jakéhokoli náboženství, víry i bez vyznání, pro jejich blízké i pro pečující personál

Poradenství pro pozůstalé

 • odchodem Vašich milovaných naše péče nekončí, budeme Vás doprovázet i v tomto těžkém období
 

Jak zajistit paliativní péči

 • Žádající lékař vyplní pro hospitalizované i ambulantní pacienty Žádost o paliativní konzilium na online.nembv.cz/paliativnipece.
 • Ambulantní pacienti s vyplněnou žádankou se pak objednají ke vstupnímu vyšetření
 • Při zabezpečování domácí specializované paliativní péče spolupracujeme s Domácím hospicem Girasole Hustopeče, www.girasole.cz.
 • Rozvoj paliativní péče v Nemocnici Břeclav za rok 2022-2023 je podporován stipendijním programem nadačního fondu ABAKUS.
  ABAKUS logo

Kontakt

Umístění budova C, přízemí (společně s ambulancí bolesti)
Ordinační doba Pondělí 8.00 – 14.30
Telefon 519 315 782, 733 113 492 (provoz, objednávky i akutní situace)

Náš tým                                                     

Dagmar Viktorinová, sestra ambulance paliativní medicíny, koordinátor       519 315 782, 733 113 492
MUDr. Petr Vašíček, algesiolog, paliatr 519 315 782
MUDr. Iveta Dicko, paliatr 519 315 782
PhDr. Martina Kopečková, psycholog 519 315 272
Mgr. Markéta Radimecká, psycholog 519 315 318
Lenka Konečná, DiS., zdravotně-sociální pracovnice 519 315 574
Lenka Konečná, DiS., zdravotně-sociální pracovnice, pracovní mobil 725 596 539
Mgr. Lenka Topolanová, pastorační pracovník 730 572 052
R. D. Dr. Łukasz Andrzej Szendzielorz, římskokatolický kněz 737 039 850
   

 

podpůrný nemocniční paliativní tým a ambulance paliativní medicíny

              konziliární paliativní tým a ambulance paliativní medicíny

Soubory ke stažení: