Ing. Pavel Jurica
vedoucí Oddělení tepelně energetického hospodářství (OTEH)