Ortopedické oddělení

Primář: prim. MUDr. František Horáček
Vrchní sestra: Mgr. Marta Miklíková

Počet lůžek: 25

 

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 29311/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specizalizačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: ortopedie.

Kde nás najdete: pavilon B - 4. patro
Telefon: 519 315 685

E-mail: dokumentace_ort@nembv.cz

Oddělení zajišťuje diagnostiku a léčení chorob, vad a traumat pohybového aparátu všech věkových kategorií pacientů. Léčí vrozené a získané vady, chronické a degenerativní choroby, úrazy a poúrazové stavy, nádorové choroby a také následky, které zanechávají onemocnění jiné povahy, jako je například revmatismus, tuberkulosa nebo neuroinfekce.
Provádí vysoce specializované operace náročné na čas, dokonalé technické vybavení a mimořádnou péči s velkými ekonomickými náklady na provoz. Umožňuje však návrat pohybové a statické funkce i u takových stavů a onemocnění, které měly dříve za následek vznik trvalé invalidity.

Ortopedické oddělení je členěno do 12 pokojů po 3-4 lůžkách. Pacienti mají možnost volby nadstandardních pokojů 1-2 lůžkových za příplatek. Všechny pokoje jsou vybaveny sociálním zázemím. Pacienti vyžadující zvýšenou péči a pacienti po operacích jsou umísťování na MOJIP,   po stabilizaci stavu pak překládáni zpět na standardní lůžka.
Součástí péče na oddělení je řízená rehabilitace. Pro doléčení mohou být pacienti přeloženi do rehabilitačního ústavu, lázeňského zařízení, či na lůžka ošetřovatelské péče.