Gynekologicko-porodní oddělení

Gynekologické oddělení Porodní sály Oddělení šestinedělí
Porod v naší nemocnici

Primář: prim. MUDr. Janka Bambasová, MPH
Vrchní sestra: Bc. Vlasta Tihlaříková

Počet lůžek: 40

 

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: 29312/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specizalizačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: gynekologie a porodnictví.

 

Kde nás najdete: pavilon B - 2., 3. patro
Telefon: GYN oddělení, Porodní sály, Šestinedělí

E-mail: dokumentace_gpor@nembv.cz

Oddělení poskytuje gynekologickou a porodnickou péči pro širokou spádovou oblast i pro pacientky z jiných regionů. Operační léčba je výrazně orientována na uplatnění minimální invazivity, což nám umožňuje maximální využití endoskopických a vaginálních přístupů. 
Z tohoto hlediska lze o našem oddělení mluvit jako o oddělení minimálně invazivní gynekologické chirurgie.
Porodní sál a oddělení šestinedělí poskytuje individuální moderní porodní péči všem maminkám, které chtějí rodit v naší porodnici. Důraz klademe na humanizaci porodnictví.
V roce 2006 jsme získali titul Baby Friendly Hospital.

Vzdělávací aktivita oddělení se odvíjí od pravidelných seminářů lékařů, které organizujeme dvakrát měsíčně. Pravidelně se účastníme celostátních konferencí a seminářů pod záštitou ČLK.
Organizujeme semináře pro spolupracující obvodní gynekology a střední zdravotnický personál.
V regionálním tisku přispíváme aktuálními tématy a poradenstvím pro laickou veřejnost.