Bariatrická ambulance

Kde nás najdete: pavilon B - přízemí
Ordinační doba:  pondělí a čtvrtek 9.oo - 15.oo hod
Telefon: 519 315 609; 679
.

Operační léčba obezity je rychle se rozvíjející oblast chirurgie zvaná "bariatrie", což je odvozeno z řeckého slova "těžký". Nejedná se o kosmetické zákroky, ale o chirurgické výkony na žaludku, v některých případech i na střevech, které se provádějí minimálně invazivním způsobem - laparoskopicky. Nejčastějšími příklady bariatrické chirurgie jsou bandáž žaludku a sleeve resekce-tubulizace žaludku. Tyto výkony podstatnou měrou pomáhají obézním lidem omezovat množství přijímané stravy. Díky tomu lze dosáhnout mnohem lepších výsledků, ve srovnání s konzervativními postupy v léčbě obezity a přidružených onemocnění. Jedná se zejména o cukrovku 2. typu, hypertenzi a o další metabolické poruchy. Proto se ujal i pojem "metabolická chirurgie".
Primárním cílem bariatrické a metabolické  chirurgie je snížit zdravotní rizika, která s sebou nese nadměrné hromadění tukových zásob v organizmu. K operační léčbě se přistupuje vždy až po vyčerpání, nebo selhání konzervativních postupů, stejně je tomu i při léčbě obezity. Pacient je indikován k bariatrické operaci pokud splňuje kritéria BMI, má souhlasné stanovisko obezitologa a psychologa k chirurgické intervenci a za předpokladu, že nejsou jiné kontraindikace k zákroku. Jedná se o operaci v celkové anestézii trvající 1-3 hodiny s následnou hospitalizací, jejíž délka se odvíjí od typu operace a od pooperačního průběhu. Zdravotní pojišťovny plně hradí bariatrickou a metabolickou chirurgii.

Zeptejte se na vše co vás o bariatrii zajímá. Napište nám na bariatrie@nembv.cz