Oddělení laboratorní mikrobiologie

Laboratorní příručka kvality
Laboratoř akreditovaná dle ČSN EN ISO 15 189 
Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod  č. 8199

Vedoucí oddělení: MUDr. Kateřina Wagnerová
Vedoucí ZPNO: Helena Dobiášová

Kde nás najdete: pavilon C - 1. patro
Provozní doba: 7.00 - 15.30 hod. - pracovní dny
                           8.00 - 12.00 hod. - so, ne, svátky
Telefon: 519 315 447; 762

E-mail: mikrobiologie@nembv.cz

Oddělení  zpracovává mikrobiologické  vzorky z nemocnice a spádových oblastí okresu Břeclav. Provádíme vyšetření bakteriologická i serologická.
Navazujeme spolupráci s ošetřujícími lékaři tak, aby byl v co možná nejvyšší míře zabezpečen individuální přístup k pacientovi.
Provádíme též část laboratorních vyšetření dárců krve pro Hematologicko-transfuzní oddělení nemocnice.

Oddělení je koncepčně rozděleno na úseky:

 1. Centrální příjem – příjem jednotlivých vzorků pacientů

 2. Gastrointestinální
  • kultivační vyšetření stolice
  • vyšetření stolice na adenoviry, rotaviry a noroviry
  • parazitologická vyšetření stolice
  • mikrobiální obraz poševní
 3. Klinický I.
  • kultivační vyšetření včetně vyšetření citlivosti na antibiotika u moče, likvoru, hemokultury a výtěrů z krku a nosu
  • vyšetření žaludeční biopsie na přítomnost Helicobacter pylori
  • mikroskopické vyšetření sputa na acidorezistentní tyčky
  • zpracování gynekologického a urologického materiálu na Neisseria gonorrhoae
 4. Klinický II.
  • mikroskopické a kultivační vyšetření včetně vyšetření citlivosti na antibiotika u sputa, hnisu, stěrů z ran, očí, uší, uretry a gynekologického materiálu
  • mykologická vyšetření kůže a jejích derivátů
 5. Serologický I.
  • vyšetření protilátek proti boreliím, CMV, EBV, HAV, ANA, TOXO, SYF, HBV
  • vyšetření protilátek a antigenu u HCV, HIV
  • vyšetření antigenu u chlamydií a HBsAg
  • serologické vyšetření pro tranfúzní stanici (HIV, HBsAg, HCV, SYF)
 6. Serologický II.
  • vyšetření ASLO, RF, zoonózy (listrióza, tularémie, brucelóza)
 7. Sklad kultivačních půd

 8. Umývárna skla

Soubory ke stažení: