Hemodialyzační středisko

Kde nás najdete: pavilon A - přízemí
Telefon: 519 315 285

E-mail: dokumentace_int@nembv.cz

Poskytuje péči chronicky nemocným pacientům zařazeným do dialyzačního programu, akutní dialýzu, řešení otrav, peritoneální dialýzu. 

Po domluvě  poskytujeme péči  pacientům z jiných okresů, kteří pobývají v našem regionu např. na  dovolené.