Hemodialyzační středisko

Kde nás najdete: Pavilon A – přízemí

Telefon: 519 315 285

E-mail: stockmannova@nembv.cz

 

Vedoucí lékařka MUDr. Olga Herůfková
 
Staniční sestra Bronislava Štockmanová
 • Hemodialyzační středisko slouží nemocným s chronickým selháním funkce ledvin, dále nemocným s akutním selháním ledvin jakožto i některým kardiologickým nemocným.
 • Provádíme klasické bikarbonátové hemodialýzy a hemodiafiltrace u nemocných s chronickým selháním ledvin.
 • Dále provádíme akutní dialýzy u nemocných s akutním selháním ledvin a u intoxikací dialyzovatelným jedem.
 • Některé výkony zajišťujeme ve spolupráci s ARO.
 • Pokud pacientům nepostačuje ambulantní léčba, jsou hospitalizováni na některém z oddělení nemocnice podle charakteru jejich onemocnění.
 • Nabízíme možnost peritoneální dialýzy.
 • Provádíme izolovanou ultrafiltraci k odstranění nadbytečné tekutiny.
 • Spolupracujeme v CKTCH Brno při zařazování nemocných na čekací listinu na transplantaci ledviny.
 • K léčbě používáme: 
 • Hemodialyzační monitory Dialog online
 • Hemodialyzační monitory Gambro AK 200
 • Body composition monitor Fresenius
 • Pracoviště disponuje 9 lůžky chronické HD a 1 lůžkem akutní HD na interní JIP.