Oddělení COS – CS

 

Kde nás najdete:  pavilon E    1. patro  - Centrální operační sály

                                                   přízemí  -  Centrální sterilizace

 

 

 

Vrchní sestra    Iva Celnarová 

Telefon : 519 315 472

Email : celnarova@nembv.cz

 

Hlavním cílem COS-CS je zajistit bezpečné prostředí pro operační výkony, tak aby nemocnice byla bezpečným místem pro pacienty i personál.

 

COS disponuje šesti operačními sály, kde se provádí operační výkony chirurgie, ortopedie, traumatologie, urologie, gynekologicko-porodnické a ORL.

Jednotlivé operační sály jsou vybaveny  moderní přístrojovou technikou:

laparoskopickými sestavami, harmonickým skalpelem, laserem, moderními operačními stoly a pojízdnými RTG přístroji s C ramenem.

Pracuje zde kvalifikovaný tým sálových sester, které jsou specializovány v oboru „Instrumentování na operačním sále“ a „Perioperační péče“ a tým sanitářů a sanitářek proškolených v práci na COS.

Ročně se zde provede  přibližně  5.400 operací.

Provoz COS je zajištěn nepřetržitě 24 hod.

Na COS bezprostředně navazuje oddělení Centrální sterilizace.

 

Centrální sterilizace je odborné zdravotnické pracoviště provádějící přípravu a

sterilizaci zdravotnických prostředků pro potřeby nemocnice i externí zdravotnická zařízení.

Je vybavena parními prokládacími sterilizátory, plazmovým sterilizátorem, mycími automaty a ultrazvukovou čističkou.

Ročně se provede přibližně  3.300 sterilizačních procesů zdravotnických prostředků.

Provoz CS je zajištěn  v pracovní dny  od 6.00 do 19.30 hod. 

CS splňuje svým moderním vybavením všechny parametry dezinfekce a sterilizace.