Oddělení COS – CS ☏
Kde nás najdete: 
Pavilon E – 1. patro – centrální operační sály
Pavilon E – přízemí – centrální sterilizace
 
 
MUDr. Pavol Babiak
Primář
 
Iva Celnarová
Vrchní sestra
 

Staniční sestry COS
519 315 473

Staniční sestra CS
519 315 480

Dokumentace COS – CS
519 315 473

 • Hlavním cílem COS – CS (Centrální operační sály  Centrální sterilizace) je zajistit bezpečné prostředí pro operační výkony, tak aby nemocnice byla bezpečným místem pro pacienty i personál.
 • Centrální operační sály disponují šesti operačními sály, kde se provádí operační výkony chirurgie, ortopedie, traumatologie, urologie, gynekologicko-porodnické a ORL.
 • Jednotlivé operační sály jsou vybaveny moderní přístrojovou technikou:
 • laparoskopickými sestavami
 • harmonickým skalpelem
 • laserem
 • moderními operačními stoly
 • pojízdnými RTG přístroji s C ramenem
 • Pracuje zde kvalifikovaný tým sálových sester, které jsou specializovány v oboru „Instrumentování na operačním sále“ a „Perioperační péče“ a tým sanitářů a sanitářek proškolených v práci na COS.
 • Ročně se zde provede přibližně  5.400 operací.
 • Provoz COS je zajištěn nepřetržitě 24 hod.
 • Na COS bezprostředně navazuje oddělení Centrální sterilizace.
 • Centrální sterilizace je odborné zdravotnické pracoviště provádějící přípravu a sterilizaci zdravotnických prostředků pro potřeby nemocnice i externí zdravotnická zařízení.
 • Je vybavena parními prokládacími sterilizátory, plazmovým sterilizátorem, mycími automaty a ultrazvukovou čističkou.
 • Ročně se provede přibližně 3.300 sterilizačních procesů zdravotnických prostředků.
 • Provoz CS je zajištěn  v pracovní dny od 6.00 do 19.30 hod. 
 • CS splňuje svým moderním vybavením všechny parametry dezinfekce a sterilizace.