Resuscitační oddělení

Kde nás najdete: pavilon F - přízemí
Telefon: 519 315 550

E-mail: dokumentace_aroj@nembv.cz

Odbornou náplní práce lékařů a sester resuscitačního oddělení  je primárně zajištění odborné péče o kriticky nemocné pacienty, u nichž došlo k selhání jedné nebo více základních životních funkcí (dýchání, krevní tlak, vědomí) u nichž je nezbytné tyto  životní funkce podporovat nebo uměle nahrazovat. Resuscitační péči poskytujeme  na 6  lůžkách se stavebním  boxovým uspořádáním. Boxy jsou vybaveny zdravotnickou  přístrojovou technikou  s možností  plicní ventilace, monitorace fyziologických funkcí, měření hemodynamiky, aplikací  metody kontinuální dialýzy. O pacienty pečují  lékaři, erudované zdravotní sestry, pomocný personál ve spolupráci s dalšími odbornými lékaři, konsiliáři a fyzioterapeuty. Cílem všech zaměstnanců je bezpečný  průběh u všech hospitalizovaných pacientů, spokojenost  pacientů s poskytováním co nejkvalitnějších služeb ve všech oblastech - diagnostice, léčbě, ošetřovatelské péči v rámci hospitalizace.

Návštěvy příbuzných a blízkých jsou  ve všední dny 15.00 – 17.00hod. a o víkendech a svátcích 13.00 – 17.00hod. Pokud návštěvy nenarušují provoz oddělení nebo léčebný režim pacientů,  lze jejich čas individuálně dohodnout.