Resuscitační oddělení
Kde nás najdete: Pavilon E – přízemí
 
Telefon: 519 315 550 / 551
 
  • Na 6 lůžkách poskytujeme intenzivní a resuscitační péči o pacienty se selháním základních životních funkcí, jako je vědomí, krevní oběh, dýchání, často v kombinaci. Máme k dispozici 3 boxy po 2 lůžkách. Samozřejmostí je vybavení oddělení moderními monitory životních funkcí, plicními ventilátory, přístroji pro dialýzu apod.
  • Personál se skládá ze zkušených lékařů a sester, kteří se pravidelně vzdělávají v novinkách v oboru formou kongresů a stáží na pracovištích vyššího typu. Na péči o pacienty se podílejí také fyzioterapeuti, lékaři jiných odborností formou konsilií, v případě potřeby rovněž psycholog, jsme schopni zajistit i kontakt s duchovním. Snažíme se v rámci možností umožnit kontakt mezi pacientem a rodinou, po domluvě i mimo běžnou návštěvní dobu.
  • Součástí oddělení je zákrokový sálek, kde jsme schopni provádět drobnější výkony, například tracheostomie (dočasný vývod dýchacích cest na krku umožňující dlouhodobou péči o dýchání a dýchací cesty pacienta).
  • Tým oddělení je připraven zajišťovat rovněž okamžitou péči o akutně zhoršené pacienty v celé nemocnici, posouzení jejich stavu včetně rozhodnutí o jejich dalším umístění v rámci nemocnice.