Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Anesteziologické oddělení Resuscitační oddělení Urgentní příjem
Mezioborová JIP operačních oborů

Primář: prim. MUDr. Petr Vašíček
Vrchní sestra: Mgr. Jiřina Kratochvílová

Počet lůžek: 6 - ARO RES; 10 - MO JIP

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: 29287/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: anesteziologie a resuscitace.

 

Anesteziologické oddělení včetně jednotky poanestetické péče a anesteziologické ambulance

  • Resuscitační stanice
  • Urgentní příjem
  • Mezioborová jednotka intenzivní péče operačních oborů
  • Poradna pro léčbu bolesti včetně infusního stacionáře