Mezioborová JIP operačních oborů

Kde nás najdete: pavilon B - 1. patro
Telefon: 519 315 585; 588

E-mail: dokumentace_aroj@nembv.cz

Mezioborová JIP operačních oborů (MOJIP) poskytuje intenzivní léčebnou  péči pacientům operačních oborů v pooperačním období  pro obory chirurgie, ortopedie, urologie, ORL a gynekologie. Dále jsou zde hospitalizováni pacienti před operací pokud je indikována předoperační příprava a pacienti  z urgentního příjmu, jejichž zdravotní stav vyžaduje intenzivní péči. Je zde poskytována intenzivní péče i pacientům z jiných oborů, jejichž klinický stav  to vyžaduje. Intenzivní péče je poskytována na 10 lůžcích s nepřetržitou monitorací fyziologických funkcí a péčí o ně. Pooperační období zahrnuje kontrolu pooperační bolesti  a pečlivou monitorací zdravotního stavu. Na péči o pacienty spolupracují lékaři, erudované sestry, pomocný personál  MOJIP s lékaři jednotlivých operačních oborů a fyzioterapeuty. Cílem všech zaměstnanců je bezpečný pooperační průběh u všech hospitalizovaných pacientů, spokojenost  pacientů s poskytováním co nejkvalitnějších služeb ve všech oblastech - diagnostice, léčbě, ošetřovatelské péči v rámci hospitalizace.

Návštěvy příbuzných a blízkých jsou  ve všední dny 15.00 – 17.00hod. a o víkendech a svátcích 13.00 – 17.00hod. Pokud návštěvy nenarušují provoz oddělení nebo léčebný režim pacientů,  lze jejich čas individuálně dohodnout.