Anesteziologické oddělení

Kde nás najdete: pavilon E - přízemí
Telefon: 519 315 550

E-mail: dokumentace_aro@nembv.cz

Anesteziologické oddělení zajišťuje podávání anestézií k diagnostickým a léčebným výkonům operační a neoperační povahy.

Anestezie je podávána na 6 centrálních operačních sálech pro obory chirurgie, ortopedie, urologie, gynekologie a porodnictví, ORL.

Dále zajišťujeme podávání anestézií na ambulantních zákrokových sálcích  - gynekologie, gastroenterologie, bronchologie, chirurgie, při radiodiagnostice a kardio JIP.

V rámci anesteziologické péče je i porodnická epidurální anestezie, ta je podávána výběrově v indikovaných případech (indikuje porodník po dohodě s rodičkou).  Dále se významně  podílí na pooperační epidurální analgezii v chirurgických oborech.

Jednotka poanestetické péče – dospávací zotavovací pokoj slouží k pooperačnímu sledování fyziologických funkcí a péče o ně. V bezprostřednním  pooperačním období zahrnuje kontrolu pooperační bolesti pečlivou monitorací zdravotního stavu do bezpečného odeznění účinku anestetik.  Jejím hlavním úkolem je předcházení závažným poanestetickým a časným pooperačním komplikacím a tím vede ke zvýšení bezpečnosti anestézie i operace pro pacienta. Dle potřeby stráví pacient na tomto zotavovacím pokoji 30 minut až 2 hodiny. Po celou dobu je monitorován a pečují o něj anesteziologické sestry a lékař  resuscitační péče. Při pobytu dítěte na dospávacím pokoji  je přítomen i rodič, prarodič doprovázející dítě během jeho hospitalizace. Poanestetická péče o nemocné je zajištěna na zotavovacím pokoji pro 4 lůžka.