Onkologická ambulance

Kde nás najdete: pavilon A - přízemí
Ordinační doba:   7.00 - 15.00 hod.
Telefon:                519 315 189


E-mail:                  onko@nembv.cz

Ambulance se orientuje na prevenci, terapii a dispenzarizaci onkologických onemocnění (solidní tumory - nádory GIT, prsu, plic, ORL oblasti, urologických, gynekologických a kožních malignit). Úzce spolupracuje s ostatními odděleními nemocnice a také s fakultními nemocnicemi v Brně, kde probíhá radioterapie našich pacientů a následné podávání chemoterapeutických režimů za hospitalizace.

Od roku 2005 při ambulanci působí stacionář k podávání chemoterapeutik.
Naše pracoviště je také okresním centrem Národního onkologického registru - zajišťujeme sběr a kompletování dat o onkologických diagnozách pro statistické účely.