Patologicko-anatomické oddělení

Osvědčení o akreditaci Laboratorní příručka kvality Manipulace se vzorky, příjem BM
Vedoucí oddělení: MUDr. Zdeněk Šalomon
Odborný pracovník: Mgr. Martina Šedivá

Kde nás najdete: pavilon F - 1.patro - laboratoře
                                                  - přízemí - prosektura
Telefon: 519 315 518 - laboratoře
               519 315 302 - PROSEKTURA

E-mail: patologie@nembv.cz

Základní strategií oddělení je rychlá a kvalitní a kvantitativně široká diagnostika. S tím souvisí neustálé sledování nových laboratorních metod, jejich postupné zavádění do praxe, kvalitní přístrojové vybavení a především odborná erudice pracovníků.
Pracoviště je napojeno na systém externí kontroly kvality (SEKK , Cequal)

Podle rozsahu činnosti je oddělení rozděleno na několik úseků:

Sekční diagnostika: v celém rozsahu u zemřelých v Nemocnici Břeclav

Bioptická diagnostika: možnosti bioptické laboratoře zahrnují širokou škálu histologických barvení, včetně imunohistochemických postupů průkazu tkáňových antigenů. Součástí bioptického úseku je rychlá diagnostika metodou kryořezů a cytolog. otisků (imprint).

Cytologická diagnostika:
exfoliativní cytologie sputa, moči, stěry z mammárních bradavek, veškerá endobronchiální cytologie.
aspirační cytologie štítné žlázy, mammy, lymfatických uzlin, pleurální a abdominální výpotky a cytologie mozkomíšního moku.

Oblast průtokové cytometrie: buněčná imunita – stanovení subpopulací lymfocytů v periferní krvi (imunodeficity, alergie, autoimunitní onem.,chroroby krve…), stanovení exprese antigenu HLA/B27 (revmatologie, M Bechtěrev),stanovení buněčné imunity v bronchioloalveolární laváži (diagnostika plicních onemocnění- sarkoidósa , plicní fibrósa) včetně sledování dynamiky patologického procesu a úspěšnosti terapie.