Patologicko-anatomické oddělení ☏
Kde nás najdete: 
Pavilon F – 1. patro – laboratoře
Pavilon F – přízemí – prosektura
 
Provozní doba: 6.00–14.30 hod. – prosektura
                            7.00–15.30 hod. – laboratoře
 
 
MUDr. Zdeněk Šalomon
Vedoucí lékař
 
Mgr. Martina Šedivá
Odborný pracovník
 
Telefon:
  • Patologicko-anatomické oddělení zajišťuje laboratorní a diagnostické služby v rozsahu oboru patologické  anatomie, histopatologické a cytopatologické diagnostiky, jak pro oddělení nemocnice, tak i pro externí žadatele:
  • bioptické vyšetření (včetně speciálních barvení a imunohistochemických vyšetření)
  • cytologické vyšetření (negynekologická cytologie)
  • urgentní peroperační vyšetření
  • autoptické vyšetření (pitva) a služby související s péčí o zemřelé
  • průtoková cytometrie (imunofenotypizace lymfocytů v krvi a BALu; stanovení HLA-B27)
  • Osvědčení o akreditaci pro zdravotnickou laboratoř podle ČSN EN ISO 15189:2013