ORL oddělení - ušní, nosní, krční

Primář: prim. MUDr. Michal Beitl
Vrchní sestra: Bc. Simona Hodonská
Počet lůžek: 20

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: 29356/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: otorinolaryngologie.

kde nás najdete: pavilon B - 4. patro
telefon sesterna: 519 315 668 (neslouží pro objednání do ambulance)
telefon všeobecné i příjmové ambulance: kliněte zde
 

E-mail: orl@nembv.cz

ORL oddělení poskytuje kompletní ORL léčbu pacientům ze spádové oblasti Břeclavi a okolí. Hospitalizovaným pacientům je poskytována konzervativní léčba při poruchách sluchu nebo akutních i chronických formách onemocnění uší, dýchacích a polykacích cest a lymfatického aparátu.
Kromě běžné ORL operativy zahrnující odstranění krčních i nosohltanových mandlí v celkové anestézii, jsou na operačních sálech prováděny složité onkologické operace hlavy a krku včetně operací štítné žlázy.
Provádíme operace uší, zejména sluchově nápravné operace a plastické operace boltců. Provádíme screeningové vyšetření sluchu novorozenců a malých dětí.
Operace nosu a vedlejších nosních dutin jsou prováděny moderními operačními postupy „Funkční nosní chirurgie“ pod kontrolo u optických teleskopů. Operace hrtanu provádíme v celkové anestézii metodou „Hrtanové mikrochirurgie“ pod mikroskopem. Dále provádíme endoskopická vyšetření jak polykacích tak dýchacích cest s případným odstraněním cizích těles z nich.

Pacienti jsou hospitalizováni na 3-4 lůžkových pokojích a mají možnost si připlatit za nadstandardní vybavení 1-2 lůžkového pokoje.
Pacienti vyžadující zvýšenou péči jsou umístěni na oddělení JIP.
Kromě odborné úrovně lékařské a ošetřovatelské péče zdůrazňujeme individuální přístup ke každému pacientovi a respekt k jeho psychosociálním potřebám. V tomto směru navazujeme spolupráci s rodinami našich pacientů, ambulantními lékaři a specialisty, s ostatními nemocnicemi včetně klinických pracovišť.

Součástí oddělení je denní místnost a jídelna, kde mohou pacienti sledovat televizi. K návštěvám pacientů slouží prostory před oddělením. Pokoje jsou rozděleny do dvojic se samostatným sociálním zařízením. Pacienti jsou na ně umístěni podle těchto kriterií:
- věku. Máme dva dětské pokoje, kde jsou hospitalizovány děti, popřípadě i s rodiči (je zajištěna předškolní i školní docházka v rámci odd.)
- pohlaví. Mužské a ženské pokoje.
- druhu onemocnění,
- pacienti s infekčními nemocemi,
- pacienti po operaci,
- pacienti s onkologickými onemocněními vyžadující zvýšenou péči a tracheostomovaní,
- pacienti na konzervativní léčbu,
- požadavků na komfort. Dva z pokojů jsou vybaveny jako nadstandardní, se samostatným sociálním zařízením.
- nutnosti nezbytné péče. Pacienti vyžadující zvýšenou péči jsou umístěni na oddělení JIP.

Pacienti přijímaní na plánované operace
Na některé operace se lze objednat i telefonicky (Adenotomie). Při objednání pacient dostane formuláře na požadovaná předoperační vyšetření, která se provádějí ambulantně předem. Operovaní jsou přijati den před operací. Výsledky vyšetření zhodnotí přijímací lékař a později anestesiolog. Pacient je řádně poučen o charakteru a způsobu operace,    o možných variantách a případných komplikacích.
 
 
Pacienti přijímaní na plánovanou konzervativní léčbu.
Tito pacienti si donesou výpis z dokumentace od ošetřujícího lékaře a seznam léků, které užívají.

Pacienti přijímaní na léčbu akutních onemocnění
Jsou přijímáni nepřetržitě tak, jak to vyžaduje jejich zdravotní stav.