Infekční oddělení

Primář oddělení: MUDr. Daniel Fuchs
Vrchní sestra: Mgr. Anna Brussová

Počet lůžek: 30

Na základě rozhodnutí MZ ČR, č.j.: MZDR 29316/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: infekční lékařství.

Kde nás najdete: pavilon A - 4. patro
Telefon: 519 315 397

E-mail: dokumentace_inf@nembv.cz ; brussova@nembv.cz 

Na oddělení diagnostikujeme a léčíme choroby, kde příčinou jejich vzniku je infekční agens (bakterie, viry, parazity). Patří mezi ně infekční onemocnění - dýchacích cest, jater, močových cest, nervového systému, onemocnění kůže a měkkých tkání, průjmová onemocnění bakteriální, virová a parazitární, uzlinové syndromy. Dále poskytujeme léčbu pacientům, kteří byli pokousání zvířetem. Přijímáme dětské pacienty od 6 let. V indikovaných případech pokud to provoz oddělení dovolí přijímáme s dětmi i rodičovský doprovod, který se musí přizpůsobit režimu infekčního oddělení.


Režim infekčního oddělení:

Infekční oddělení má odlišný hygienicko - epidemiologický režim, aby nedošlo k šíření některých infekčních nemocí na ostatní pacienty a personál. Z těchto důvodu je nutné respektovat pokyny personálu a dodržovat režim oddělení. Pacienti jsou na pokoje uloženi podle diagnóz. V případě nutnosti jsou umístěni na samostatný pokoj k izolaci. 

Lůžková část
Oddělení disponuje 13 pokoji. Pokoje jsou 1 – 3 lůžkové. Pacientům můžeme zajistit nadstandardní pobyt v jednolůžkovém pokoji za poplatek, pokud to ovšem umožní provoz oddělení.
Jeden pokoj je určený pro děti. Je barevně vymalovaný, vybaven knížkami, psacími potřebami, hračkami a televizí. 
Na každém pokoji je televize, kterou lze používat za stanovený poplatek. Každý pokoj má vlastní umyvadlo a sociální příslušenství.
Lékařské vizity probíhají denně ráno po 8 hod a primářská vizita 3x týdně - v pondělí odpoledne, středa a pátek v dopoledních hodinách a dále podle potřeby.
Návštěvy na oddělení nejsou povoleny. Pouze ve výjimečných případech, podle stavu pacienta a se souhlasem lékaře. Pacienti s určitými chorobami se mohou se svými blízkými setkávat v prostoru před oddělením v odpoledních hodinách a to od 14:30 do 17hod. 

Podílíme se na aktivním vzdělávání lékařů a zdravotnického personálu v našem oboru na regionální a také celostátní úrovni.