Rázová vlna
Kde nás najdete: Pavilon D – 1. patro
 
Ordinační doba: PO  15.30–18.00 hod. 
                              ST  15.30–18.00 hod.
 
Telefon: 519 315 181 / 402
 
Objednávky: volejte v čase 7.00–9.30, 12.00–14.00 hod.
 
 • Co je rázová vlna?
 • Rázová vlna (RV) se v rehabilitaci, fyzioterapii využívá při léčbě bolestivých stavů pohybového aparátu, v medicíně je dále pak využívána v urologii a dermatologii. Principem rázové vlny je vzduchová vlna, která je transformována v akustický ráz. Akustický ráz je nositelem vysoké energie a má velký léčebný potenciál. Ve fyzioterapii se využívá zejména k léčbě úponových bolestí, jako je například patní ostruha nebo epikondylitída. Indikační spektrum je však mnohonásobně vyšší. Obecně může být RV úspěšná při léčbě chronických bolestí, které odolávají jiným léčebným metodám.
 • Na našem pracovišti používáme přístroj PiezoWave2. Jedná se o nejmodernější přístroj, využívající principu fokusované rázové vlny, která soustředí vysokoenergetický paprsek přímo do hloubky léčené tkáně. Přístroje pracující s radiální rázovou vlnu nejsou schopny svým výkonem proniknout tak hluboko, jako vlna fokusovaná, a v cílové tkáni mají tedy nižší energetickou hustotu.  V případě fokusované rázové vlny můžeme terapeuticky působit na tkáně v hloubce od 1 do 12 cm.
 • Pro koho je rázová vlna vhodná?
 • Rázová vlna je vhodná téměř pro všechny pacienty potýkajícími se s bolestivostí pohybového aparátu, zapříčiněnou přetěžováním, stárnutím nebo úrazem. Není vhodná u pacientů s prokázanou poruchou srážlivosti krve, nebo u pacientů užívajících antikoagulační léčbu (např. Warfarin). Ošetření RV nelze provést po předešlé terapii ozařováním a bezprostředně po ošetření postiženého místa kortikoidy (opich). Ke zvážení jsou stavy po akutním úrazu a terapie u dětí.
 • Efekt rázové vlny
 • Rázová vlna stimuluje léčbu tkáně, která se nemohla uzdravit spontánně. V cílové tkáni vyvolává řadu léčebných efektů, vedoucích k urychlen​í hojení těchto tkání, k jejich ​regeneraci​ a tím ​zmírnění bolesti a obnovení rozsahu pohybu. Nespornou výhodou této terapie je především to, že se jedná o neinvazivní metodu léčby s vysokou účinností. Pacient se tak může vyhnout bolestivým injekcím, lékům či případnému operačnímu zákroku. Ošetření je většinou dobře tolerováno, vedlejší účinky se vyskytují pouze ojediněle. Může se objevit lokální otok, modřina, petechie či dočasné zvýšení citlivosti v okolí aplikace.
 • Jak ošetření probíhá?
 • V prvé řadě si terapeut vyšetří cílovou oblast a na základě tohoto vyšetření zvolí parametry vhodné k léčbě bolestivého stavu. Poté již za pomoci aplikátoru provede ošetření dané lokality. Ošetření není časově náročné, trvá do 20 minut. Ošetření se provádí 3 – 5x, s frekvencí 1–2 týdně. RV lze kombinovat i s jinými formami terapie, jako je například optimálně laser eventuelně tejpování.  V případě takovéto kombinace lze očekávat synergický efekt. Součástí terapie je také instruktáž o eventuelně vhodných fyzioterapeutických technikách a případně zácvik v těchto.
 • Jak se chovat po ošetření?
 • Pro dosažení nejlepších výsledků je doporučováno se v průběhu léčby vyvarovat zvýšenému namáhání ošetřované oblasti, v den ošetření se doporučuje vysloveně klidový režim. V případě indikace je vhodná souběžná fyzioterapeutická péče.
 • Co si vzít s sebou?
 • K ošetření je nutno přinést žádanku, kterou Vám vystaví lékař (obvodní, rehabilitační, ortoped).
 • Cena ošetření
 • V případě rázové vlny se jedná o službu nehrazenou ze zdravotního pojištění a cena se řídí aktuálním ceníkem Nemocnice Břeclav. Za první tři terapeutická sezení je účtováno po 1000kč. Čtvrté ošetření stojí 800kč a páté 600kč.
 • Terapie je prováděna odbornými fyzioterapeuty s dlouholetou praxí.