Fyziatricko-rehabilitační ambulance
Struktura ambulantní části
Oddělení je tvořeno ambulancemi, cvičebnami fyzioterapeutů, ergoterapií, oddělením fyzikální terapie a tělocvičnou s posilovnou. V přízemí je oddělení vodoléčby.
Pacienti mají na požádání možnost uložit si oděv do šatní skříňky případně se po terapii osprchovat. 
 
Vybavení oddělení:
   •   vodoléčebné vany pro aplikace celotělových                       a končetinových vířivek, podvodních masáží
   •   parafínová lázeň
   •   diatermie
   •   všechny běžné druhy elektroléčebných proudů,                 včetně elektrostimulačních
   •   sonoterapie
   •   pulzní magnetoterapie
   •   laseroterapie včetně scanneru
   •   posilovna
   •   motodlahy pro cvičení ramen, kolen a hlezen,                     motomedy
   •   přístroj pro kompresivní terapii otoků
   •   myofeedback
   •   rázové vlny
   •   vysokovýkonný laser
  • Rehabilitace se neomezuje jen na pohybový aparát. Stále častěji provádíme např. tzv. respirační fyzioterapii u akutních a chronických onemocnění dýchacích cest-zápaly plic, chronická obstrukční plicní nemoc, bronchiální astma, u stavů po operacích plic a hrudníku, u pacientů v intenzivní péči. Za hospitalizace denně naši fyzioterapeuti docházejí na lůžková oddělení za pacienty po infarktu myokardu, operacích srdce, po iktech, selhání různých orgánů u pacientů na anesteziologicko-resuscitačním oddělení či na odděleních intenzivní péče a jsou již nedílnou součástí týmů pečujících o pacienty s mnohdy velmi komplikovanými a život ohrožujícími stavy.
  • Podílíme se na prevenci dekubitů a imobilizačního syndromu u hospitalizovaných pacientů v rámci multidisciplinární péče. Pečujeme i o onkologické pacienty s tzv. lymfedémy - tj. mízními otoky, které se objevují zejména u žen po odstranění prsu.
  • Tento výčet představuje jen část širokého spektra onemocnění, u kterých lze rehabilitaci provádět. Součástí našeho týmu je ergoterapeutka, která dochází za pacienty na oddělení, aby jim pomohla zvládat nácvik tzv.aktivit denního života (např oblékání se, denní hygiena), tj.činností, které před onemocněním pacient běžně prováděl a nyní - např. po mozkové mrtvici, pro něj mohou představovat vážný problém.
  • Závažným celospolečenským problémem je péče o pacienty s tzv.DMO – dětskou mozkovou obrnou. Snahou rehabilitačního týmu v čele s MUDr..Vojáčkovou je zmenšit rozsah postižení v oblasti motorické, čímž může dojít i k lepšímu rozvoji mentálních funkcí.