Poradna pro léčbu bolesti
Ordinuje: prim. MUDr. Petr Vašíček
 
Kde nás najdete: Pavilon C – přízemí
 
Ordinační doba: ČT  8.00–14.15 hod.
 
Telefon: 519 315 782
 
  • Ambulance pro léčbu bolesti (algeziologická ambulance) je určena pro pacienty s chronickou (dlouhodobou) bolestí, jejíž intenzita či charakter přesahují možnosti diagnostiky nebo léčby praktickým lékařem či lékařem oboru, do jehož specializace spadá příčina bolesti. Typickými příklady jsou bolesti pohybového aparátu, bolesti hlavy, bolesti při onkologické diagnóze. Existují diagnózy, kdy přijímáme do péče i pacienty s bolestí akutní, to znamená časně po jejím vzniku, a to v takových případech, kdy při nesprávně vedené péči hrozí přechod do bolesti chronické. Příkladem jsou bolesti po pásovém oparu či určité druhy bolesti poúrazové. Spolupracujeme na péči s oborovými specialisty, například neurology, ortopedy, rovněž s rehabilitačním oddělením, radiodiagnostickým oddělením a infuzním stacionářem naší nemocnice.
  • Ambulance rovněž realizuje předepisování umělé doplňkové výživy pro pacienty s váhovým úbytkem a sondové výživy.
  • Po pacientovi požadujeme žádanku k vyšetření. Objednat se lze telefonicky nebo osobně, popřípadě Vás objedná lékař, který Vás k nám odesílá. Kromě akutní bolesti, bolesti nádorové a předpisu výživy je třeba počítat s objednací dobou v řádu měsíců.