Infekční ambulance a poradna

Kde nás najdete: pavilon A - 4.patro
Ordinační doba:   PONDĚLÍ                 7.30 -   8.30 hod.
                              ÚTERÝ, STŘEDA     7.30 - 11.00 hod.                                                                                                          PÁTEK                     7.30 -   9.00 hod.

Telefon:                519 315 208; 519 315 395

E-mail:                 dokumentace_inf@nembv.cz nebo brussova@nembv.cz

Ambulance zajišťuje veškerou léčebně-preventivní péči v oboru infekčního lékařství.  
Pacient musí mít doporučení od svého praktického či jiného odborné lékaře a základní vyšetření - serologiské, RTG apod. Objednací doba je  6-8 týdnů.

Pacien tmusí být odesílajícím lékařem informován proč je posílán na infekční ambulanci, případně na hospitalizaci, s kterou souhlasí.

Veškeré ambulantní zprávy jsou odesílány praktickým lékařům.

Při ambulanci působí také Centrum léčby pacientů s chronickou virovou hepatitidou s garancí Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP. V rámci centra poskytujeme komplexní péči o pacienty s chronickou virovou hepatitidou B a C.

Dále poskytujeme:

  1. Plánované preventivní očkování proti vzteklině. Rozhodujeme o nutnosti postexpoziční ochrany ve formě pasivní či aktivní imunizace proti vzteklině. Poskytujeme konzultace po poranění nebo pokousání zvířetem.

  2. Péči pacientům po splenektomii. Zajišťujeme jejich preventivní očkování proti infekčním nemocem, poradenskou činnost před rizikovými výkony.
    Tutéž péči nabízíme i pacientům po endokarditidě.

Pacienti se vždy musí do ambulance objednat. Pouze stavy vyžadující okamžité vyšetření - určuje lékař infekční ambulance - vyšetřujeme bez objednání.