Plicní oddělení

Vedoucí lékař: MUDr. Šimon Roško
Vrchní sestra: Dagmar Létalová

Počet lůžek: 20

 

Na základě rozhodnutí MZ ČR,  č.j.: MZDR 24109/2006, je pracoviště akreditováno v oboru specializačního vzdělávání nebo zaměření doplňující odborné praxe: tuberkulóza a respirační nemoci.

Kde nás najdete: pavilon A - 3. patro
Telefon: 519 315 235

E-mail: plicni@nembv.cz 

Oddělení se zabývá diferenciální diagnostikou a terapií onemocnění plic, mezihrudí a pohrudnice, zajišťuje komplexní péči o pacienty s obstrukčními plicními chorobami včetně indikace domácí léčby kyslíkem, diagnostiku a léčbu tuberkulózních pacientů.  Ač v „okresní“ nemocnici je rozsahem činnosti naše oddělení nadregionálním pracovištěm nástavbového interního oboru.

Kromě lůžkové části je součástí odd. jednotka intermediální péče, pracoviště pro intervenční bronchoskopii, spánková laboratoř, laboratoř funkční diagnostiky–spirometrie, bodypletysmografie, vyšetření plicní difuse, bronchomotorické testy (dilatační konstrikční) diagnostiku zhoubných nádorů plic, dále všeobecná ambulance a specializované ambulance (pneumoonkologická pro intersticiální choroby a poradna pro odvykání kouření).

Lékaři oddělení se účastní i mezinárodních klinických studií.