Radiodiagnostické oddělení

Primář: prim. MUDr. Svatava Janků
Vedoucí radiologický asistent: Jana Průdková

Kde nás najdete: pavilon C - přízemí
Ordinační doba: 7.00 - 15.30 hod. 
                              15.30 - 7.00 hod. - pohotovost
Telefon: 519 315 508; 520 - pohotovost

E-mail: dokumentace_rdo@nembv.cz

 

V současné době představuje radiologie široce interdisciplinární lékařský obor. Základním prvkem její práce a zdrojem informací je zobrazovací činnost. Diagnostické obrazy získává různými postupy a s využitím různých energií – ionizujícího i neionizujícího záření, mechanické energie (UZ) a energie magnetických polí. V návaznosti na diagnostiku a spolu s ní se zabývá i terapií, k jejímuž výkonu je nezbytné použití radiologických prostředků zdravotnické techniky.

Na oddělení provádíme diagnostiku skiagrafickými, skiaskopickými, ultrazvukovými, angiografickými a CT vyšetřeními. Dále provádíme intervenční metody, a to v oblasti cévní i mimocévní.
Diagnostiku provádíme u dospělých i dětských pacientů, intervenční zákroky provádíme u dospělých pacientů.

 

Vyšetřovny:
CT pracoviště

Skiagrafické pracoviště
Angiografické, skiaskopické pracoviště
Ultrazvukové pracoviště
Pojízdné skiaskopické i skiagrafické přístroje

CT pracoviště
Provádíme akutní i plánovaná diagnostická vyšetření, nativní i kontrastní v oblasti téměř celého těla. Vyšetření provádíme pomocí standardních protokolů. Intervenční výkony – drenáže patologických kolekcí tekutin, cílené biopsie, cílené obstřiky při bolestech páteře a další.

 

V rámci modernizace se s novým CT přístrojem rozšířila nabídka o vyšetření, která se dosud v břeclavské nemocnici neprováděla. Jsou to:
- CT angiografie – končetinová, mozkových cév, krčních tepen, ledvin, břišních orgánů
- CT angiografie u plicních embolií - (na novém přístroji mnohem přesnější zobrazení nálezu)
- CT kolonografie (virtuální kolonoskopie) - vyšetření tlustého střeva k vyhledávání polypů
- CT enterografie - vyšetření tenkého střeva u chronických zánětů
- perfusní CT mozku - ke zjištění vitální a poškozené tkáně u mozkových infarktů
- kostní denzitometrie – ke zjištění osteoporosy
- dokonalé 3D modely kostních struktur – využitelné u těžkých úrazů, zlomenin páteře, pánve, velkých kloubů
apod.

Skiagrafie - prosté a funkční snímky skeletu, snímky na dlouhý formát, plic, břicha.

Skiaskopie, angiografie - kontrastní vyšetření močového měchýře a vývodných močových cest, kontrastní vyšetření jícnu, žaludku i tlustého střeva, endoskopická vyšetření žlučových cest.
Dále kontrastní vyšetření tepen, žil a zákroky vedoucí k obnovení průtoku v tepnách.

 

Sonografie - vyšetření břicha, malé pánve, měkkých tkání a kloubů, štítné žlázy, doppler. vyšetření a vyšetření kyčelních kloubů u novorozenců.

Pro imobilní a pacienty ve vážném zdravotním stavu (ARO, JIP) jsou k dispozici pojízdné skiagrafické přístroje. Na operačních sálech a na traumatologické ambulanci se využívají pojízdné skiaskopické přístroje.
Pro všechna naše vyšetření požadujeme aktivní přístup pacientů, vyjádřený jejich souhlasem.
 
Od počátku je provoz na oddělení řízen pomocí počítačové sítě. V současné době je celé oddělení plně digitalizováno, čímž je zjednodušeno zasílání rtg dokumentace ke konzultaci na jiná oddělení či jiná specializovaná pracoviště v rámci celé ČR, zvláště pak u akutních stavů. Naopak jsme i my schopni přijímat v digitální podobě vyšetření z jiných pracovišť.