Radiodiagnostické oddělení ☏
Kde nás najdete:
 
Provozní doba:  7.00–15.30 hod. 
                             15.30–7.00 hod. – pohotovost
 
              recepcemr@nembv.cz – magnetická rezonance
 
MUDr. Svatava Janků
Primářka
 
Jana Průdková
Vedoucí radiologická asistentka
 
Evidence a příjem pacientů
519 315 508 / 547
 

Na oddělení se provádí

 • skiagrafická vyšetření
 • skiaskopická vyšetření (vč. ERCP)
 • angiografická vyšetření
 • ultrazvuková (sonografická) vyšetření včetně doppleru a kontrastního ultrazvuku (CEUS)
 • CT vyšetření vč. angiografií a CT virtuální kolonoskopie, s výjimkou vyšetření srdce
 • intervenčních výkony: především biopsie pod ultrazvukovou a CT kontrolou, drenáže abscesů, zprůchodnění cév na dolních končetinách, drenáže žlučových cest
 • magnetická rezonance  informace a objednání

Výměna dat s jiným zdravotnickým zařízením

 • oddělení je v síti zdravotnických zařízení pro výměnu obrazových dat on-line, (metody e-PACS, ReDiMed)
 • pro zdravotnická zařízení mimo tuto síť jsou obrazová data ukládána a exportována na elektronických nosičích (CD, DVD) včetně prohlížeče snímků (standardní PC)

Oddělení disponuje těmito přístroji

 • skiagrafie: přístroje Philips Digital Diagnost a Philips Digital Diagnost C90 pro pořizování rentgenových snímků veškerých vyšetřovaných částí těla
 • angiografie a skiaskopie: přístroj SIEMENS Artis Zee (angio-skiaskopická stěna) k provádění zákroků na cévách, žlučových cestách a skiaskopických vyšetření všech úseků zažívacího traktu, dále k vyšetření močového ústrojí u mužů i žen, vyšetření dialyzovaných pacientů s našitým A-V zkratem, vyšetření žil, ověření polohy sond zavedených do zažívacího traktu, vyšetření bariatrických pacientů, vyšetření pro cílenou biopsii střeva a nástřiku mozkových tepen k určení mozkové smrti, mozkové a končetinové angiografii
 • magnetická rezonance: přístroj Philips MR Ingenia Ambition X (pořízeno 2021) k provádění vyšetření za pomocí magnetické rezonance (MRI - Magnetic Resonance Imaging), rychlá celková doba vyšetření, vynikající kvalita obrazu, audiovizuální technilogie pro pohodlí pacienta, nová technologie mikrochlazení s použitím zanedbatelného množství tekutého helia, krátká čekací doba na vyšetření
 • CT(výpočetní tomografie): přístroj Philips Brilliance iCT (pořízeno 2022) pro veškerá CT vyšetření vč. angiografií a CT virtuální kolonoskopie, s výjimkou vyšetření srdce
 • ultrazvuk: přístroje Logiq S8 a Aloka Alpha 7

Radiodiagnostické oddělení Nemocnice Břeclav má pro obor radiologie a zobrazovací metody udělenu akreditaci na základě rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví dle zákona č.95/2004 Sb., kterou získalo oprávnění k uskutečňování vzdělávacího programu. Platnost akreditace je do roku 2027.